با فرزند ترسویم چه کنم؟

چنانچه کودک تان از چیزی می ترسد ، پیش از این که این ترس همراه با خودش بزرگ شود و در شخصیتش جابیفتد، به چاره ای برای این موضوع فکر کنید.

0

فریبا علیزاده/

گفته اند:

هنگامی که از چیزی می ترسی ، خود را در آن بیفکن ، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی از خود آن سخت تر است .

اول چند سوال را جواب دهید

    برای مقابله با ترس کودک تان اول باید به این چند سوال را برای خودتان جواب بدهید:

 • وقتی فزرندم می ترسد چگونه باید با او رفتار کنم ؟
 • چه زمانی و چگونه می توانم با فرزندم درباره ترسی که دارد ، صحبت کنم ؟
 • آیا می توانم از تجربه های خودم برای کودک تعریف کنیم؟

 

راه های عملی برای رفع ترس کودک

این راه ها را باید برای رفع ترس فرزندتان در نظر بگیرید:

 • تلاش کنید احساسات او را بشناسید . به ویژه زمانی که می ترسد ، به ترسش احترام بگذارید و او را با ترسی که دارد بپذیرید .
 • با او درباره ترسی که دارد صمیمانه صحبت کنید و اجازه بدهید خیلی راحت درباره آن حرف بزند . سخنش را قطع نکنید و از خود او راه حل بخواهید . توجه داشته باشید زمانی را برای صحبت کردن انتخاب کنید که خود او نیز تمایل داشته باشد و با اجبار این کار را انجام ندهید.هنگام صحبت کردن نیز به او نگاه کنید و به هیجانات او واکنش نشان دهید تا بداند او را درک می کنید و با اتمام صحبت هایش راه حل بخواهید . پاسخ های موثرش را تایید کنید و به کار ببرید .
 • در تاریکی با کودک بازی های جالب و غیر ترسناک انجام دهید .
 • شب ها هنگام خواب کودک ، چراغی کمی دور از بستر او روشن کنید و هر شب آن را کمی دورتر ببرید تا عاقبت به این مرحله برسید که چراغ را خیلی دور از بستر بگذارید و یا آن را خاموش کنید .
 • به کودک جرأت و مهارت مبارزه با ترس آموخته و تا حد ممکن وی با موقعیت های ترس آور عملا آشنا شود ، از ترساندن کودکان از چیزهایی نظیر تاریکی و دیو به طور جدی خودداری کنید .
 • با کودکان در نهایت محبت و مهربانی رفتارکنید و نسبت به افزایش اعتماد به نفس آنان اقدام شود .
 • کودک از مشاهده فیلم های وحشتناک و ترسناک و گوش دادن به داستان های ترس آور منع شود .
 • تجربه های خود را برایش تعریف کنید . مثلا به جای آن که بگویید :« کم کم بزرگ می شوی یادت می رود » می توانید بگویید :« من هم وقتی هم سن و سال تو بودم ، همین طور می ترسیدم ، ولی یک بار تصمیم گرفتم چراغ اتاق را روشن کنم و خوب به اطراف نگاه کنم وقتی مطمئن شدم چیزی برای ترس وجود ندارد ، چراغ را خاموش کردم و دوباره با دقت به همه چیز نگاه کردم . دیدم هیچ تغییری نکرده است و تصورات من بود که ناراحتم می کرد و مرا  می ترساند ، این کار خیلی به من کمک کرد و من توانستم کم کم ترسم را از بین ببرم .»
 • با او بازی کنید و در حین بازی نقش هایی را ایفا کنید که بتوانید بر ترس از چیزی غلبه کنید . به این ترتیب او تمرین می کند که چگونه با ترس مقابله کند .
 • با کودک همدلی کنید .
 • هرگز برای رسیدن به هدفی او را نترسانید و از جملات و کلمات ترسناک و غیر واقعی استفاده نکنید .
 • اگر از هواپیما می ترسد با استفاده از کتاب ها ، فیلم ها یا محیط های واقعی مراحل پرواز و علت سر وصدای مربوط به آن را برایش شرح دهید .
 • برای از بین بردن ترس در کودک می توان از قصه و داستان استفاده کرد .

/انتهای متن/