تخصیص اعتبار ۵۰۰ میلیون تومانی برای زنان سرپرست خانوار در سال ۹۵

به منظور حمایت از زنان سرپرست خانوار و ایجاد اشتغال برای آنها در بودجه ۹۵ شهرداری اصفهان ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران،سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: زنان خود سرپرست کسانی هستند که ازدواج نکرده و تنها زندگی می‌کنند و به گونه‌ای سرپرست خانوار هستند اما باید توجه داشت که در طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری اصفهان، این زنان در طرح قرار نگرفته‌اند.

ندا واشیانی پور افزود: باید توجه داشت که نیاز اقتصادی مهم‌ترین مسئله در زندگی زنان سرپرست خانوار محسوب می‌شود که با اشتغال بخشی از نیازهای اقتصادی آنها تامین شده و به واسطه آن وضعیت خانواده تحت سرپرستی آنان نیز بهبود بخشیده می‌شود.

وی اضافه کرد: در بودجه سال ۹۵ شورای اسلامی شهر نیز ردیفی تحت عنوان زنان سرپرست خانوار با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان دیده شده که بتوانیم طرح حمایت از زنان سرپرست خانوار را گسترش دهیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۲ تعداد زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان ۷۲ هزار و ۵۷۶ نفر گزارش شده است، ادامه داد: بر اساس این آمار سال ۹۳ طرح زنان سرپرست خانوار تدوین و تصویب شد و تعداد خانوارهای با سرپرستی زن، با یک نفر تحت تکفل ۴۸ درصد با دونفر تحت تکفل ۲۴ درصد با سه نفر تحت تکفل ۱۷ درصد با چهار نفر تحت تکفل هفت درصد تخمین زده شد.

/انتهای متن/

درج نظر