جولان سیگار در فیلم های سینمایی ایران چند برابر شده است

معاون اجتماعی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: میزان استعمال دخانیات در نقش بازیگران مرد، چهار برابر و در بازیگران زن فیلم های سینمایی کشور ، 10 برابر شده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، محمد هادی ایازی روز یکشنبه در جلسه ستاد کشور مبارزه با دخانیات در وزارت بهداشت این مطلب را به استناد بررسی و تحلیل محتوا روی 300 فیلم برتر سه دهه گذشته کشور عنوان کرد.
ایازی، افزود: در فرایند این تحقیق، هر سال 10 فیلم برتر ، ارزیایی و تحلیل محتوا شده است.
وی ادامه داد: این بررسی نشان داد که میزان استعمال دخانیات در فیلم های ایرانی در دهه دوم نسبت به دهه اول در نقش مردان ، 2 برابر و در نقش زنان، چهار برابر بیشتر شده است.
معاون وزیر بهداشت گفت: این بررسی، همچنین نشان می دهد که میزان استعمال دخانیات در فیلم های دهه سوم مورد بررسی نسبت به دهه اول در نقش مردان، چهار برابر و در زنان، 10 برابر بیشتر شده است.
وی افزود: نگرانی وزارت بهداشت این است که این مساله در دهه چهارم نسبت به گذشته به مراتب بدتر شود. این موضوع را به آقای ایوبی، رئیس سازمان سینمایی کشور انتقال دادیم و از او خواستیم که ممنوعیت مصرف مواد دخانی را در فیلم های سینمایی در پروانه هایی که از این پس صادر می شود،اعمال کنند.
ایازی گفت: رئیس سازمان سینمایی کشور قول داد که این مساله را از این پس، رعایت کنند و قرار است موضوع مورد نظر را طی جلسه آینده اش با تهیه کنندگان و تولید کنندگان فیلم های سینمایی، گوشزد کنند.
وی افزود: این موضوع را به صورت جداگانه به آقای جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منتقل کرده ایم و از او نیز خواستیم که قلیان و سیگار در فیلم های سینمایی طوری نشان داده نشود که ترغیب و تبلیغ مصرف دخانیات محسوب شود.
جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات روز یکشنبه به ریاست وزیر بهداشت در وزارت بهداشت برگزار شد.
/انتهای متن/