برنامه‌ریزی روسیه برای بهبود شرایط اشتغال زنان پس از مرخصی ۳ ساله زایمان

دولت تصمیم گرفته شرایط را به گونه‌ای فراهم آورد که زنان شاغل بتوانند کار بیرون از خانه و رسیدگی به تربیت فرزندان را با هم تلفیق کنند.علاوه بر این، دوره‌های آموزش تخصصی یا بازآموزی برای زنانی که از مرخصی ۳ ساله بعد از زایمان برمی‌گردند برگزار شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از تسنیم به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در روسیه، در سال 2015 اجرای برنامه‌های دولت روسیه در راستای فراهم آوردن شرایط مناسب اشتغال و تربیت فرزندان برای زنان شاغل در تمام مناطق فدراسیون روسیه ادامه یافت.

دولت تصمیم گرفته است به موازات اجرای دستورات رییس جمهور طبق فرمان 7 مه 2012 «اجرای سیاست‌های جمعیتی فدراسیون روسیه» شرایط را به گونه‌ای فراهم آورد که زنان شاغل بتوانند کار بیرون از خانه و رسیدگی به تربیت فرزندان را با هم تلفیق کرده و علاوه بر این، دوره‌های آموزش تخصصی یا بازآموزی برای زنانی که از مرخصی بعد از زایمان (مرخصی سه ساله) برمی‌گردند برگزار شود.

سال 2015 اجرای برنامه‌های سیاست جمعیتی در تمام مناطق فدراسیون روسیه ادامه یافت. در سال‌های 2015-2013 برنامه‌های دولت به قرار زیر بوده است:

– حفظ سطح اشتغال در بین زنان 49-20 سال که فرزندان زیر سن 18 سال دارند. این گروه سنی 76% کل زنان کشور هستند.

– کاهش سطح بیکاری در بین زنان 49-20 سال؛ سطح بیکاری در سال 2015 به نسبت 2013 بین این گروه سنی زنان تا 4،7% کاهش یافته است.

– بالا بردن سطح دسترسی به آموزش پیش‌دبستانی برای کودکان سنین 3 تا 7 سال تا 99% رسیده است. در سال 2013 91،4% و در سال 2014 در حدود 93% به این دوره آموزشی دسترسی داشتند.

– ایجاد بیش از 1135 صندلی در مؤسسات آموزشی پیش‌دبستانی. در سال 2013 بیش از 6401 صندلی و در سال 2014 بیش از 1386 صندلی و نهایتا در سال 2015 بیش از 4374 صندلی در این موسسات آموزشی ایجاد شد. با این اقدام بیش از 500 هزار زن توانستند کودکان زیر 3 سال را به مراکز مذکور سپرده و به فعالیت اجتماعی – اقتصادی بازگردند.

– تعداد زنان بیکار یا افرادی که از دولت بابت خوداشتغالی کمک دریافت می‌کنند تا 1042 نفر افزایش یافته است. در سال 2013 تعداد این زنان 2038 نفر و در سال 2014 در حدود 39 هزار نفر بود.

– 47 هزار زن که در مرخصی بعد از زایمان (تا 3 سالگی کودک) به سر می‌بردند، دوره‌های آموزش تخصصی یا بازآموزی را پشت سر گذاشتند. سال 2013 تنها 1013 نفر و سال 2014 در حدود 1016 نفر تحت آموزش قرار گرفتند، در سال 2015 نیز 8017 نفر این دوره را گذراندند.

در سال 2016 نیز این اقدامات همچنان ادامه خواهند داشت.

/انتهای متن/

درج نظر