ماه ایار می رسد

ماه های رومی را پیش از این شناختیم. اینک با خصوصیات بعضی از این ماه ها که با فصل بهار همزمان است، آشنا می شویم و به دستوراتی را برای خوردن و امور دیگر حیاتی داده شده، آگاهی می یابیم.

0

مهناز فولادوند/

ماه نیسان یکی از ماه های رومی است که مصادف است با 25 فروردین تا 23 اردیبهشت. در واقع ماه نیسان ماه دوم بهار و سی و یک روز است.

ازدیدگاه طب اسلامی در این ماه  که روزها بلند است و بادهای شرقی می وزند. در این ایام است که مزاج انسان ها  قوی تر می شود و جریان خون در رگ ها به حرکت سریع تر درمی آید.

خوردنی های مناسب در این ماه غذاهای کباب شده و گوشتی است که با سرکه به عمل بیاید. خوردن  گوشت شکار هم مفید است. روابط جنسی در این ایام توصیه بیشتری شده است.

ضمنا روغن مالیدن(ماساژ) به بدن در حمام و بو کردن گل ها و سبزیجات این فصل هم برای بدن و سلامت آن بسیارمفید و خوب است.

 

ماه ايار

ايار ماه سوم بهار در تقویم رومی است وسى و يك روز است. این ماه مصادف است با 24 اردیبهشت تا 23 خرداد.

در اين ماه بادهای صاف و لطیف می وزد.

توصیه شده که در این هنگام ازخوردن غذاهاى شور و گوشت هاى سنگين مانند كله حيوانات ، گوشت گاو و افراط  در خوردن ماست بپرهیزیم.

 صبحگاهان به حمام  رفتن در اين ماه بسيار مفيد است و حركت و تقلاى زياد قبل از غذا پسنديده نيست.یعنی  پیش از خوردن غذا  نباید ورزش کرد.

/انتهای متن/

 

درج نظر