يادداشت همسر شهاب حسينی در سوگ همسر شهيد بابایی

پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی در سوگ ملیحه حکمت همسر شهیدبابایی در یادداشتی کوتاه از شخصیت این بانو تجلیل کرد.

0

پریچهر قنبری، همسر شهاب حسینی که همسرش بازیگر نقش شهید بابایی بود، در سوگ ملیحه حکمت، همسر این شهید والامقام نوشت:

1

در مدتی كه به واسطه توليد سريال شهيد بابایی با زوايای پنهان و آشكار شخصيت آن بزرگوار آشنا شديم، پی به اهميت فوق العاده زنی بردم كه به عنوان همسر و همراه، نقشی غيرقابل انكار در حركت متعالی عباس بابایی داشت.

خبر عروج ملكوتی خانم مليحه حكمت به آسمان و عزيمتش نزد پروردگار، يادآور آن خاطرات فراموش ناشدنی از اين اسوه مقاومت و صبر بود.

 /انتهای متن/

درج نظر