پلیس و قانون‌شکنی؟!

پلیس برای همه ما و حتی برای بچه های کوچک همیشه مظهر نظم و قانون بوده و متولی امنیت جامعه. حالا اگر پلیسی دیدیم که خودش قانون شکنی کرد … !

0

همیشه وقتی شب جمعه‌ها، روزهای تعطیل یا ساعت‌های پایانی شب می‌خواهیم از خانه مادر جون به خانه برگردیم، یک حرف پایانی هست که مادر جون به ما می‌گوید: شب جمعه است، ظهر جمعه است، ماشین‌ها بی‌احتیاط می‌رانند، شما مراقب باشید.

آن شب مثل هر شب مادر جون این توصیه را به ما کرد و ما هم مثل همیشه چشمی گفتیم به راه افتادیم، اما آن شب از جهتی با همه‌شب‌ها فرق کرد. آن شب من و همسرم مثل همیشه بااحتیاط و با رعایت قوانین راه خانه مادر جان تا خانه‌مان را طی کردیم اما آنچه آن شب ما را به شگفتی وا‌داشت، ملاحظه ی قانون‌شکنی هایی بود که نه از طرف ماشین ها و راننده های معمولی بلکه از پلیس دیدیم، ملاحظه اینکه حتی در ساعت‌های پایانی شب، در ساعت‌های خلوت خیابان و در خیابان خلوت پلیس‌ها چراغ‌قرمز  را رد می‌کنند، ورودممنوع می‌روند، سرعت شان غیرمجاز است و خیابان‌های یک‌طرفه را نادیده می‌گیرند! البته این اولین بار نبود که شاهد قانون‌شکنی افرادی از نیروی پلیس بودم، در تعطیلات نوروزی و در روزهایی که سکوت، شهر پرهیاهوی تهران را فراگرفته بود، من بارها شاهد قانون‌شکنی افراد نیروی انتظامی بودم که خودشان باید پاسدار قانون در این شهر باشند.

راستی وقتی پلیس قانون‌شکنی کند، آیا از مردم می‌توان انتظار رعایت قانون و بایدها و نبایدهای ترافیکی و راهنمایی و رانندگی را داشت؛ حتی اگر این موارد اندک باشد و در ساعات و مکان هایی خلوت ؟

راستی وقتی پلیس در آموزش همه نیروهای در خدمت خودش موفق نبوده است، آیا می‌تواند شهروندان را قانون‌مدار و منضبط کند؟

راستی وقتی‌که پای قانون مداری پلیس بلنگد امنیت خیابان‌های شهر را چه کسی باید تأمین می‌کند؟

همه این ها که گفتم به معنای این نیست که ما زحمات نیروهای زحمتکش و صدیق پلیس را در سرما و گرما، در روز تعطیل و غیر تعطیل و … ندیده می گیریم و قدر دان شان نیستیم. بلکه به معنای این است که حساسیت و دقتی بیشتر از افراد این نیرو انتظار می رود.

ای‌کاش مسئولین ما در پلیس و راهنمایی رانندگی به فکر نهادینه کردن بهتر و اصولی‌تر قانون ها در همه جای شهر و همه ساعات شبانه روز باشند و قطعا  تقید عملی خود افراد این نیرو به قانون می تواند خیلی در ایجاد امنیت و یاد دادن رفتار درست قانون مدار به همه مردم موثر باشد.

مردمان این شهر در همه ساعات شبانه‌روز و تمام خیابان‌ها  امنیت می‌خواهند.

/انتهای متن/