پاپ فرانسیس: فرانسه به حجاب زنان مسلمان احترام بگذارد

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان گفت: اگر یک زن مسلمان تمایل داشته باشد تا پوشیه بزند، باید بتواند این کار را انجام دهد. درست مثل اینکه یک کاتولیک بخواهد صلیب به گردن بیندازد. مردم باید آزاد باشند تا عقایدشان را در قلب فرهنگشان ابراز کنند نه در حاشیه آن.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، پاپ فرانسیس در پاسخ به اینکه دین و مذهب باید چه نقشی در جامعه و دولت ایفا کند ضمن حمایت قاطعانه از جدایی کلیسا از دولت گفت: دولت‌ها باید سکولار باشند اگرچه آن‌ها به قوانین مستحکمی که آزادی مذهبی را تضمین می‌کند و به افراد از جمله مقامات دولتی اطمینان می‌دهد که حق اعتراض جدی و دقیق دارند، نیازمند هستند.
وی ضمن ابراز نقد متواضعانه از فرانسه، افزود: قوانین فرانسه در جدایی کلیسا از دولت اغراق می‌کنند، این مساله از این تفکر که مذاهب به جای فرهنگ‌های تمام عیار به نوبه خودشان، فرهنگ‌های غربی هستند، ناشی می‌شود. می‌ترسم که این رویکرد ادامه پیدا کند فرانسه باید به منظور قبول اینکه آزادی بیان عقاید حق تمامی افراد است، کاری انجام دهد.
رهبر کاتولیک‌های جهان ادامه داد: همزیستی میان مسیحیان و مسلمانان همچنان ممکن است.

درج نظر