مدال برنز تیمی رشته تفنگ درازکش به بانوان ایران رسید

بانوان تفنگدار کشورمان در تورنمنت هانوفر به مدال برنز تفنگ درازکش دست یافتند.

0

به گزارش به دخت به نقل از تسنیم، در ادامه تورنمنت بین المللی تیراندازی در هانوفر آلمان در رشته تفنگ درازکش تیم ایران با ترکیب الهه احمدی، مه‌لقا جام‌بزرگ و نجمه خدمتی به مدال برنز دست یافت. در این رشته تیم سوئیس و آلمان به ترتیب مدال طلا و برنز را برگردن آویختند.
در بخش انفرادی نیز احمدی، جام‌بزرگ و خدمتی به ترتیب جایگاه های نهم، شانزدهم و نوزدهم را به خود اختصاص دهند.


بانوان شایسته کشورمان تا به این لحظه 2 مدال طلا در تفنگ تیمی و انفرادی توسط الهه احمدی، یک نقره توسط نجمه خدمتی و 2 برنز در بخش تیمی تفنگ درازکش و سه وضعیت برای کشورمان به ارمغان آورده‌اند.

/انتهای متن/

درج نظر