ضرورت تکمیل فرم اطلاعات فردی بانوان ایرانی که همسرخارجی دارند

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت: بانوان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج نموده اند برای تکمیل اطلاعات فردی به یکی از دفاتر کفالت و یا استانداری های محل سکونت خود مراجعه نمایند.

0

به گزارش به دخت به نقل از تسنیم، علی اقبالی درباره تکمیل فرم اطلاعات فردی بانوان ایرانی که همسر خارجی دارند گفت: طبق قانون زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی و در اجرای ماده 1060 قانون مدنی به وزارت کشور، در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانی اجازه ازدواج داده شود.
وی گفت: این اداره کل باهماهنگی های صورت گرفته باوزارت کشور و استانداری ها تصمیم به بررسی وضعیت و جمع آوری اطلاعات فردی بانوان ایرانی که بصورت رسمی و یا شرعی دارای همسر خارجی هستند را دردستور کار دفاتر کفالت قرار داده است.
اقبالی در ادامه افزود: بانوان ایرانی که با اتباع خارجی پس ازانقلاب تاکنون چه قانونی ویاشرعی ازدواج نموده اند می باست به 165 دفاترکفالت(در سطح 14 استان مشمول طرح ساماندهی ) مراجعه نموده ونسبت به تکمیل فرم اطلاعات فردی اقدام نمایند. دراستان‌هایی که دفاتر کفالت موجود نیست بانوان ایرانی میبایست به استانداری شهرخود مراجعه نموده ونسبت به تکمیل فرم اطلاعات فردی اقدام نمایند.
اقبالی گفت :تکمیل این فرم صرفا برای جمع آوری آماروهمچنین بررسی ،وضعیت سواد، معیشت ، اسکان وتعدادفرزندان ایرانی زنان ایرانی بااتباع خارجی می باشد. بانوان ایرانی قبل از ازدواج بامردان اتباع خارجی حتما نسبت به قوانین ومقررات کشور زوج آگاهی کامل داشته باشند که درآینده متحمل ضرروزیان و مشکلات عدیده ای برای خود و فرزندانشان نگردند.

/انتهای متن/

درج نظر