انتخاب مادر شایسته برای اولین‌بار

بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر گفت: برای اولین بار در دنیا طی مراسمی در شهرستان جهرم موفق شدیم مادر شایسته را انتخاب کنیم.

0

به گزارش به دخت به نقل از مهر، غلامرضا محمدی جمعه شب در اولین آیین نکوداشت مقام مادر درشهرستان جهرم بابیان اینکه معنویت مادر به یک مکان نمی گنجد، افزود: قداست مادر به تاریخ نیست ،عشق مادر نیاز به مکان و زمان نداردو عشق مادر ابدی و ماندگار است.

وی با اشاره به اینکه تاسیس بنیاد مادر برای اولین بار در دنیا با اهدافی مشخص تشکیل شد، اظهارداشت: برای اولین بار دردنیا مادرشایسته انتخاب کرده ایم، زن شایسته، مهندس شایسته ،پزشک شایسته و…داشته ایم ولی مادر شایسته نداشته ایم.

محمدی گفت:من اعتقاد دارم که هیچ دعایی گیراتر از دعای مادر نیست وامیدوارم همه به این نتیجه برسند.

وی ادامه داد: مادر قلب خانواده است واگر بدن را به یک فیزیولوژی تشبیه کنیم، دست وپا مانند فرزندان است که اگر قطع شود باز کار می کنند، اگر سر که پدرخانواده است سکته کندبه کما می رود ولی قلب کار می کند ولی اگر قلب ازکار افتاد زندگی از کار می افتد.

وی با اشاره به فرموده پیامبراکرم(ص) که می فرمایند بهشت زیر پای مادر است ، بیان کرد: دراین فرموده منظور همه مادران است نه فقط ام العرب یا ام الکلیمی وام السنی و… و همه مادران شایسته و لایق ستایش و قدردانی هستندواین ۱۰مادر نمونه جهرمی نماینده تمامی مادران جهرمی هستندو به نمایندگی همه مادران از آنها تقدیر می شود.

بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر خاطر نشان کرد: دربنیاد مادر ما به جای عضو از کلمه فرزند به کار می بریم واعتقاد داریم که این بنیاد متعلق به همه است وازهمه می خواهیم دراین راه مارا همراهی کنند.
مادرشایسته استان فارس از شهرستان جهرم انتخاب شده است

در ادامه این مراسم شاعر شیرازی و عضوهیئت امنای بنیاد فرهنگی بین المللی مادر گفت:مادر شایسته استان فارس از شهرستان جهرم انتخاب شده است و مادری که به عنوان مادر شایسته استان معرفی می شود باید الگویی برای دیگر مادران باشد.

ناصرامامی با بیان به اینکه بعداز 40سال دوباره درجهرم حضور پیدا کرده ام، اظهارداشت: همواره این شایستگی و برازندگی و قداست روح سالهای سال برای مادران جهرمی باقی بماند واین شهرستان همچنان که راه ترقی را پیموده است بازهم طی کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه فرهنگ قدرشناسی در بسیاری از مردم ازبین رفته است اما بااین حال روزی مردی از نژاد پاکان روزگار، مهندس محمدی بایک الهام معنوی تصمیم بزرگی گرفت.

امامی با اشاره به اینکه درسراسر جهان همه از مواهب فرزندی بهره می برند و ازعواطف مادری برخوردار هستند، افزود: یک نفر ازمیان این همه پا به میدان گذاشت و بنیاد فرهنگی بین المللی مادر را تاسیس کرد که مورد تحسین همگان قرار گرفت .

شاعرمعاصر گفت: مادری که به عنوان مادر شایسته معرفی می‌شود باید الگویی برای دیگر مادران باشد.

/انتهای متن/

درج نظر