مساجد انگلیس برای زنان مسلمان قوانین جدید وضع کردند

روزنامه تایمز انگلیس نوشت: مساجد این کشور از زنان مسلمان خواسته است تا از پوشیدن شلوار، ترک منزل بدون اجازه شوهر و استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک خودداری کنند.

0
به گزارش به دخت به نقل از شفقنا،در همین حال مسجد «گرین لین» در شهر بیرمنگام این کشور، پوشیدن شلوار از سوی زنان را به دلیل نامناسب بودن آن ممنوع اعلام کرد.

از طرف دیگر مسجد مرکزی شهر بلکبرن نیز استفاده از فیسبوک از سوی زنان مسلمان را ممنوع و اعلام کرده است که عدم استفاده از فیسبوک باعث می شود از شر به دور باشند علاوه بر این فیسبوک درهای گناه را می گشاید. دختران و زنان مسلمان به طور مساوی طعمه این شر شده اند.

/انتهای متن/
درج نظر