معاونت از طریق سامانه 101 به مطالبات زنان عینیت بخشد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه پیامکی 101 طرح بسیار خوب، مختصر و مفید است و توانسته است تا حدودی برنامه منسجمی را برای دریافت مطالبات زنان در اقشار مختلف جامعه به وجود آورد.

0

به گزارش به دخت به نقل از پانا،سالار مرادی افزود: عینیت بخشیدن به مطالبات زنان یکی از اقدامات اساسی است که در این راستا معاونت امور زنان ریاست جمهوری، دستگاه های اجرایی، استانداری ها و بانوانی که در مسائل اجتماعی جامعه فعالیت دارند باید با همکاری یکدیگر در رفع مشکلات بانوان، گام موثری را بردارند.
وی اظهار داشت: مسائل مطرح شده در این سامانه از سوی زنان در اقشار مختلف جامعه از جمله مسائلی است که به کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام شده و مطالباتی بوده که زنان خودسرپرست، بی سرپرست و بد سرپرست سالهاست که با آن مواجه بوده اند. اما دستگاه های اجرایی به علت کمبود وقت، نتوانسته اند نظارتی بر آنها داشته باشند و مشکلات آنها را حل و فصل کنند.
مرادی ادامه داد: امیدواریم با راه اندازی سامانه پیامکی 101 ، بخش عمده ای از مطالبات و مسائل مربوط به زنان حل و بازتاب این امر سبب شود دیگر زنان جامعه نیز به این سامانه اعتماد کرده و از این طریق راه تعاملی بسیار خوبی بین زنان و معاونت امور بانوان ریاست جمهوری ایجاد شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به همان اندازه که معاونت و دستگاه های اجرایی به مطالبات زنان پاسخ دهند، اعتماد افراد نسبت به آن بیشتر شده و می توانیم در قدم های بعدی به موثرتر شدن این سامانه پیامکی کمک کنیم.
سالار مرادی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که این سامانه به رفع مشکلات اقتصادی، پیگیری ارتقاء سلامت، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی زنان کارتن خواب، بد سرپرست، بی سرپرست و تحت پوشش قرار دادن آنها و افزایش توان ازدواج دختران جهت دستیابی به خانواده سالم و پایدار به ارتقای شاخصه وضعیت زنان کمک قابل توجهی کند.

/انتهای متن/

درج نظر