زنان هنوز با خلاهای قانونی در محیط كار و اشتغال مواجه هستند

معاون رئیس جمهوری در امور زنان با بیان اینكه زنان هنوز با خلاهای قانونی در حوزه كار و اشتغال مواجه هستند، تاكید كرد: در صورتی كه تضمینی برای آنها نباشد، همواره با مشكلات زیادی در اشتغال مواجه خواهند بود.

0

به گزارش به دخت به نقل از قدس آنلاین، شهیندخت مولاوردی در دومین روز از هفته كارگر در آیین بزرگداشت مقام زن با حضور وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه، افزود: مردم ایران روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند؛ از دوران جنگ گرفته تا سازندگی و تحریم ها اما با همه این دشواری ها، همواره نقش خود را در توسعه كشور حفظ كرده اند.
وی با یادآوری دغدغه های زنان شاغل نسبت به مردان گفت: زنان همواره در شرایط دشوارتری به لحاظ دغدغه فرزندآوری، دستمزد كمتر از مردان و نبود امنیت شغلی مواجه بوده اند. مرخصی زایمان همواره یكی از نگرانی های زنان است كه پس از گذران این دوران آیا براحتی می توانند به سركار خود بازگردند یا نه؟
مولاوردی یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع اشتغال باید موانع اشتغال برای زنان برداشته شود این در حالی است كه بخش عمده ای از زنان در اقتصاد غیررسمی فعالند كه در آمارهای رسمی جای ندارد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان ادامه داد: مشكلات زنان در مشاغل غیررسمی بیشتر از دیگر زنان است؛ در واقع در كنار دستمزد پایین، بسیاری از زنان با نبود امنیت شغلی مواجه اند.
وی با بیان اینكه هم اكنون با مشكلات مزمن اقتصادی مواجه ایم و نمی توانیم از این وضعیت اظهار رضایت كنیم، افزود: پس از توافق هسته ای در سال پایانی دولت یازدهم، یكی از اصلی ترین آثار دوران پسا تحریم را شاهد خواهیم بود.
ملاوردی تاكید كرد: با رشد و توسعه سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی، منتفعان اصلی از این تغییرات، زنان كارگر خواهند بود.
وی با یادآوری گزارش سازمان بین المللی كار درباره «اطلس آمار اشتغال» گفت: باوجود دستاوردهای مختلف در كشورهای جهان برای زنان، هنوز با شكاف عمیقی در زمینه اشتغال زنان نسبت به مردان مواجه ایم به طوری كه نسبت سهم اشتغال مردان به زنان از 3.13 به 3.63 درصد رسیده است.
وی ابراز امیدواری كرد، در سال 95 شاخص های اقتصادی رو به بهبود رود به طوری كه با اقدامات انجام شده از سوی دولت تدبیر و امید، سال خوشه چینی برای مردم رقم بخورد.
معاون رئیس جمهوری همچنین با یادآوری گزارشی كه درباره زنان انجام شده است، گفت: در این گزارش از 9 استان كشور با حجم جامعه آماری 2090 نفر، سه مطالبه عمده زنان «رفع تبعیض و نابرابری، ایجاد اشتغال و رفع بیكاری و در نهایت ایجاد امنیت» بوده است.
وی با یادآوری بسته توان افزایی زنان كه بر اساس موضوع حمایت اجتماعی زنان تنظیم شده است، گفت: گروه های مختلف زنان شامل معلول، سالمند، خود سرپرست و بدسرپرست، زنان خانه دار، دانشجویان و فارغ التحصیلان زنان دانشگاهی در این سند حمایتی تحت پوشش قرار می گیرند.
ملاوردی افزود: در چند ماه گذشته اقدامات حمایتی خوبی در خصوص زنان انجام شده است؛ همچنین در برنامه ششم توسعه كه در حال تصویب در مجلس است، به موضوع حمایت از زنان توجه ویژه ای شده است.
وی با بیان اینكه سند سیاستی حمایت از زنان تنظیم و در حال تكمیل شدن است، ابراز امیدواری كرد موضوع اشتغال زنان در این سند در شورای عالی اشتغال به نتیجه برسد.
معاون رئیس جمهوری گفت: امتیازاتی كه برای زنان در این سند در نظر گرفته شده است توازن در زندگی خانوادگی و اجتماعی آنان ایجاد خواهد كرد.