سلامت روان زن ها چگونه به خطر می افتد؟

روان شناسان می گویند حدی از فشار روانی در زندگی انسان لازم است و اجتناب ناپذیراما اگر این فشار خیلی زیاد شود، باید به دنبال علت و چاره برای آن بود و این مخصوصا برای زنان که عهده دار امر تربیتند در خانواده خیلی مهم است.

0

سلامت روان معیارها ومشخصه‌های خاصی دارد که برحسب این مشخصه‌ها می‌توان پی برد که  هرفرد حائز سلامت روانی است یا در معرض تهدید قرار دارد. بهداشت روان از لازمه‌های زندگی سالم است وعدم برخورداری از آن ادامه حیات را برای فرد بیمار واطرافیان او ناممکن می‌سازد. زمانی که صحبت از سلامت روانی زنان به میان می‌آید، این امر اهمیت ویژه ای می‌یابد؛ زیرا این زنان ومادران هستند که در وهله نخست تربیت نسلی را بر عهده دارند وزمانی که خود از سلامت روحی وبه تبع آن جسمی برخوردار نباشند، تربیت وسلامت روح وجسم نسلی به خطر می‌افتد.

حال این پرسش ها مطرح می‌شود که نشانه‌های تهدید سلامت روان کدامند؟ ودلایل موجد این مشکل چیست؟راهکار مواجهه با مخاطرات سلامت چه راهکاری است؟

 

فشار روانی لازمه زندگی بشر

لادن سواد کوهی فوق لیسانس روان شناسی عمومی در این خصوص گفت:  وقتی بحث سلامت روان مطرح می‌شود ابتدا باید در خصوص فشار روانی صحبت شود. فشار روانی در طول تاریخ مقوله آشنا وهمزیست با انسانها بوده است وبه همین دلیل امکان اینکه هر فرد بدون وجود فشار روانی به حیات ادامه دهد، در واقع ناممکن است. دلیل این امر انکارناپذیری فشار روانی ومحرک‌هایی است که از بیرون این فشار را به تمامی افراد وارد می‌کنند وبا ساختار زندگی ما عجین شده؛ به طوری که از زمان لقاح تا مرگ وجود دارد.این کلیات زندگی فردی را معنی می‌دهند واگر انسان ها در معرض فشار روانی نباشند، مفهوم واقعی زندگی را درک نمی‌کنند وموجودی که نتواند با فشار روانی کنار بیاید اصلا جاندار نیست. البته لازم به ذکر است که اگر این فشار مستمر وممتد باشد باعث خواهد شد که در طول زمان فرد دچار اختلالات جسمی وروانی بی شماری شود.

 

چه افرادی سلامت روان دارند؟

وی افزود: افرادی سالم هستند که بین رفتار وکنترل رفتارها در مواجهه با مشکلات تعادل داشته باشند و حائز مهارت لازم در حل مسأله باشند. در سلامت روان نکته مهم احترام شخص به خود است وسلامت روان دانشی است که به افراد کمک می‌کند خود را با محیط سازگار کنند ودرواقع انطباق دهند.

 

سلامت روان خانم ها

این روان شناس در رابطه با سلامت روان خانم ها اشاره کرد: چهار عامل دخیل است:عوامل فردی، روانی، محیطی واجتماعی.

عوامل فردی شامل مسائل جسمی، فیزیکی واختلالاتی نظیر پیش قاعدگی‌ها می‌شود که باعث تغییر خلق وبروز رفتارهای کنترل نشده می‌شود.

عوامل فیزیولوژیکی هم در این زمینه نقش مهمی داشته واغلب در دوران بارداری ودر طی پروسه زایمان حادث می‌شود که در پی تغییر شرایط خانوادگی وقبول مسئولیت مادرانه تشدید می‌شود.

 

اولین قدم: فراگیری مهارت های زندگی

سوادکوهی ضمن اشاره به نقش نبود مهارت های لازم برای مواجهه با مشکلات در به خطر افتادن سلامت روان گفت: اعتقادات وباورهای مثبت ومنفی در افراد از عوامل روانی شکل گیری سلامت روان است.نداشتن بینش وعدم کسب مهارت های زندگی که شامل روش های کنترل خشم، فن بیان و روش های افزایش اعتماد به نفس می‌شود همه در زمره عوامل روانی قرار می‌گیرند.

 

امنیت اقتصادی خیلی مهم است

درمورد عوامل محیطی سوادکوهی می گوید: عوامل محیطی از دیگر مخاطرات سلامت روان است که شامل مسائل فرهنگی، اقتصادی واجتماعی می‌شود که در این میان نقش مسائل اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد چرا که برخورداری از امنیت اقتصادی به شکل قابل توجهی از فشار روانی می‌کاهد به طوری که فقر به شدت سلامت روان افراد را تهدید می‌کند، خصوصا در زنانی که سرپرست خانوار هستند این مسأله بسیار اهمیت می‌یابد.

 

وقتی حمایت اجتماعی وجود ندارد

وی در خصوص نبود حمایت های اجتماعی برای زنان وتهدید سلامت روان در آنها اظهار داشت: متأسفانه نبود حمایت های لازم در سطح اجتماع  و وجود تبعیض‌های جنسیتی در محیط های کاری واجتماع، وجود خشونت‌های جسمی وجنسی وفقدان تحصیلات به شدت سلامت روان زنان را به خطر می‌افکند.

ادامه دارد…

/انتهای متن/

درج نظر