قدیمی ترین عروسک ایران در دست مرمت

یکی از قدیمی ترین عروسک های ایران برای مرمت از کاشان به دانشگاه اصفهان منتقل شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، از اصفهان،مدیر موزه عروسک و اسباب بازی کاشان گفت:این عروسک از مجموعه قدیمی ترین عروسک های ایران است که به کارگاه مرمت دانشگاه هنر اصفهان سپرده شد.

امیر سهرابی اظهار داشت:عنوان این عروسک 140 ساله مشخص نیست اما به دلیل مشابهت با عروسک دیگری به نام فراش، احتمال دارد عنوان این عروسک نیز فراش باشد.

ویبا اشاره به اینکه قدیمی ترین مجموعه عروسک ایران در موزه عروسک و اسباب بازی کاشان است افزود: از 4 مجموعه عروسک خیمه شب بازی موجود در موزه3 مجموعه آن مربوط به دوره ی قاجار است.

مدیر موزه عروسک و اسباب بازی کاشان تصریح کرد:این اشیاِ بر اساس شرایط نگهداری و گذشت زمان دچار اسیب هایی شدند و نیازمند حفاظت اصولی هستند که به دلیل کمبود اعتبار این مهم امکان پذیر نیست.

/انتهای متن/