اقدام جالب یک کافی شاپ برای زنان شیرده

مادر بودن سخت است و تازه مادرشدن سخت تر.

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران،به همین دلیل است که این کافی شاپ فوق العاده در سیدنی تصمیم گرفته تابلویی پشت پنجره مغازه اش قرار دهد و مادران شیرده را دعوت کند وارد شوند و یک فنجان چای رایگان بنوشند و اگر نیاز دارند کمی استراحت کنند.

اقدام جالب یک کافی شاپ برای زنان شیرده

باعث خشنودی است که چنین ایده های شگفت انگیزی برای این امر واقعا مهم اتفاق می افتد.

/انتهای متن/