دختر افغانستانی که آرزوهای خود را با دهان نقاشی می‌کند

در گوشه‌ای از ولایت کابل، دختری که هر 2 دست و پایش معیوب است، شاهکار خلق می‌کند.

0

 

«ربابه» از دلتنگی‌اش می‌گوید،از فقر می‌نالد و از نداشتن امکانات رنج می‌برد.
به گزارش به دخت به نقل از فارس، ربابه که با دهان نقاشی می‌کند می‌خواهد استاد نقاشی شود. چنان ظریفانه قلم می‌کشد و نقاشی می‌کند که در قالب تصور نمی‌گنجد.

دختر افغانستانی که آرزوهای خود را با دهان نقاشی می‌کند
وی خالق اثرهای ارزشمند هنری است و ایده‌های نابش را با دهان به روی کاغذ به تصویر می‌کشد.
معیوب بودن مانع خلاقیت و ابتکار وی نشده و از آرزوها و رویا‌های وی نکاسته است. ربابه از اعتماد به نفس بالا برخوردار است و خم به ابرو نمی‌آورد.
اما فقر و تنگدستی مانع رشد وی شده است. از دلتنگی‌هایش با لحن غریبانه یاد می‌کند. از اینکه معیوب است و نمی‌تواند در کوچه‌های کابل مانند سایرین گشت‌و‌گذار کند.
اندکی رنج می‌برد. ربابه در خانه گلی رویای بزرگی را پرورش داده و با این جسارت و پشتکار وصف ناپذیرش تمام کسانی را که با دست و پای سالم و امکانات فراوان نمی‌توانند برای خود و مردمش کاری کنند را به چالش کشانده است.
ربابه پرده از یک ناممکن برداشته و راز موفقیت را برای دیگران درس داده است. وی باوری را باطل کرده و ایده‌ای را که بر مبنای آن می‌توان دنیای واقعی را معنا کرد پی‌ریخته است.
ربابه نیازمند همکاری است. دنیایی را که ربابه می‌خواهد بسازد با امکاناتی که وی فعلا در اختیار دارد ساخته نمی‌شود. وی با اعتماد به نفس کامل و با اراده قوی می‌خواهد کلاس نقاشی دایر کند و استاد نقاشی شود.
من به عنوان یک شهروند از تمام تاجران افغانستانی و سایر افرادی که توان مالی دارند می‌خواهم که صادقانه با ربابه محمدی همکاری کنند تا وی شاهد تحقق رویایش باشد.
«ربابه محمدی» شایسته تقدیر و همکاری است و نباید وی را فراموش کنیم.

/انتهای متن/