برگزاری نخستین جشنواره زن، خانواده و رسانه در مرداد ماه

کارگروه رسانه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نخستین جشنواره زن، خانواده و رسانه را در مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد کرد.

0

به گزارش به دخت به نقل از زنان خبر، کارگروه رسانه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نخستین جشنواره زن، خانواده و رسانه را در مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد کرد.

برگزاری نخستین جشنواره زن، خانواده و رسانه در مرداد ماه
دریافت آثار در چهار محور زن، خانواده و اقتصاد / زن، خانواده و اجتماع / زن، خانواده و فرهنگ / زن، خانواده و سیاست و در شش قالب خبر و گزارش، مصاحبه، مقاله، یادداشت، عکس و کاریکاتور از طریق پورتال ۱۰۱ به نشانی ۱۰۱٫iri.ir صورت خواهد گرفت.
خبرنگاران، روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای حوزه زنان و خانواده می توانند آثار منتشر شده خود طی دو سال اخیر را از تاریخ یکم اردیبهشت ماه تا بیستم خردادماه بر اساس شیوه نامه مندرج در پورتال جشنواره ارسال نمایند.

/انتهای متن/