گرفتن عکس سلفی با زن مسلمان معلول پس از زیرگرفتن او + تصویر

در کلیپی که اخیرا از سوی کاربران اینترنت در بروکسل پایتخت بلژیک منتشر شده است، یکی از شهروندان افراطی این کشور پس از زیر گرفتن یک زن مسلمان معلول، اقدام به گرفتن عکس سلفی با او می کند.

0

به گزارش  به دخت به نقل از شفقنا به نقل از پایگاه خبری المصریون، روزنامه دیلی میل انگلیس نوشت: این فیلم یکی از افراط گرایان ضد اسلامی در بلژیک را نشان می دهد که یک زن مسلمان معلول را با اتومبیل خود در محله «مولنبیک» بروکسل زیر می گیرد.
فرد مذکور تنها به زیر گرفتن این زن مسلمان اکتفا نکرد و پیش از آنکه از سوی نیروهای پلیس بازداشت شود، اقدام به گرفتن عکس سلفی با این زن کرد تا با این طریق میزان افراط گرایی و انزجار خود نسبت به مسلمانان را نشان داده باشد.


از طرف دیگر پلیس بلژیک اقدام به بازداشت تظاهرات کنندگان راست گرا و مخالفان نژادپرستی در بروکسل کرد این در حالی بود که درگیری های شدیدی بین نیروهای امنیتی و جوانان محله «مولنبیک» بروکسل رخ داد که اکثریت ساکنان ان را مسلمانان تشکیل می دهند.
این زن مسلمان معلول در حال عکس گرفتن از رژه خودروهای افراط گرایان در محکومیت حملات اخیر بروکسل بود که از سوی این فرد زیر گرفته شد.

/انتهای متن/

درج نظر