کتاب شهربانو، بانک اطلاعات مشاغل بانوان

کتاب شهربانو که بانک اطلاعات مشاغل بانوان است به همت موسسه تاریخ و تمدن شرق و بیناد توسعه فناوری صالحین گردآوری شده و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز حامیان معنوی آن هستند.

0

سرویس خبر به دخت/

  سیده فاطمه مقیمی، بانوی کارآفرین جهان اسلام در سال ۲۰۱۲ و عضو شورای سیاست‌گذاری کتاب شهربانو  ، در نشستی درباره نحوه تدوین و جمع‌آوری اطلاعات در این کتاب ،توضیحاتی را ارائه داد.

به گفته مقیمی کتاب شهربانو ابتدا به  بانوان تهرانی می پردازد و توسط اصناف و انجمن‌ها، زنان کارآفرین و مشاغل آن‌ها شناسایی می‌شود .این کتاب فقط برای یک مقطع و یک سال نیست و برنامه‌های دراز مدت مانند باز چاپ کتاب هر یک سال یکبار، پیش‌بینی‌ شده است.

وی با بیان این‌که در کشورهای در حال توسعه نقش زنان در خانواده تعریف شده گفت: امروزه بانوان در این کشور‌ها به دنبال ایفای نقش خود به عنوان نیمه پنهان جامعه در عرصه‌های اقتصادی‌اند.

وی درباره اهداف این کتاب گفت: رفع مشکلات اشتغال بانوان و معرفی و گردآوری اطلاعات ارزشمند مشاغل آنان هدف اصلی گردآوری این بانک اطلاعاتی بوده است.

کتاب شهربانو که بانک اطلاعات مشاغل بانوان است به همت موسسه تاریخ و تمدن شرق و بیناد توسعه فناوری صالحین گردآوری شده و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز حامیان معنوی آن هستند.

کتاب شهربانو (بانک اطلاعات مشاغل بانوان)، پنجشنبه (۸ تیرماه) رونمایی می‌شود.

 /انتهای متن/

درج نظر