بانوی تیرانداز کشورمان برای ششمین ماه پیاپی در صدر رده بندی جهانی

بانوی تیرانداز کشورمان برای ششمین ماه پیاپی در صدر رده بندی جهانی تفنگ بادی 10 متر قرار گرفت.

0

به گزارش به دخت به نقل از طرفداری، فدراسیون جهانی تیراندازی تازه ترین رده بندی برترین ورزشکاران این رشته را اعلام کرد که الهه احمدی بانوی تیرانداز کشورمان برای ششمین ماه پیاپی در رتبه نخست تفنگ بادی 10 متر قرار گرفت.
لازم به ذکر است که نجمه خدمتی و مه لقا جام بزرگ نیز در رده های یازدهم و بیست و چهارم این رده بندی قرار دارند.

/انتهای متن/