زنان ما برای هویت یابی از مطالعات تاریخی کمک بگیرند

در هفته ای که با سالروز تاسیس به دخت شروع می شود، با انوشه میرمرعشی از همکاران تحریریه به دخت گفت وگویی داشتیم در مورد مطالب تاریخی که وی در به دخت می نویسد. میرمرعشی دانش اندوخته رشته مردم شناسی از دانشگاه تهران است که به مطالعات تاریخی مخصوصا در حوزه زنان علاقه خاصی دارد.

0

بگویید اصولا چرا مطالب تاریخی در حوزه زنان مورد علاقه خاص شماست و در سایت به دخت در این زمینه کار می کنید؟

  • از نظر من تاریخ به تنهایی ارزشی ندارد بلکه آن چه مهم است عبرت گیری از تاریخ است. زنان ایرانی به دلیل این که بعد از انقلاب اسلامی باید هویت متفاوتی را از خود نشان می دادند، باید اول خود به کسب این هویت همت می کردند تا بعد بتوانند این هویت را در سطح جهان به زنان دیگر ارائه کنند. زنان ما برای این هویت یابی به نظر من از تاریخ می توانند کمک زیادی بگیرند. برای همین بود که من فکر کردم می توان این باب را در سایت به دخت باز کرد.

 

دقیقا در طول این چهار سال که از عمر به دخت می گذرد، برای این منظور چه کار کرده اید؟

  • ما درمطالعات تاریخی درموضوع زنان، در چند عنوان سعی کردیم در سایت به دخت کار کنیم . یکی از آنها ابعاد ناگفته ی تاریخ اسلام در مورد زنان برجسته بوده است، مثل زن پرستاری که اهل کوفه بوده و دو ماه و نیم در صفین همراه علی (ع) به عنوان پرستار خدمت کرده و پس از این که در جریان جنگ قرآن ها بر سر نیزه رفت، بر علیه معاویه سخنرانی داشته است. کلا سعی کردیم به معرفی  زنان پیرو اهل بیت بپردازیم؛ زنانی حق گو که در این مسیر  تا پای فدا کردن جان خود وعزیزان شان پیش رفتند.

 

در مورد زنان تاریخ معاصر هم کار کردید؟

  • بله در تاریخ معاصر هم ما زنان حق جوی بزرگی داشته ایم در بخش تاریخ به دخت به معرفی آنها پرداختیم. مشخصا در دوره ه قاجار گوشه هایی از نقش پررنگ زنان را در حرکت های آزادیخواهانه و ضداستبدادی نشان دادیم.

Marashi

درباره زنان جهان اسلام چه؟

  • در جهان اسلام هم زنان مهمی بوده اند که در برابر استعمار قد علم کرده اند و ما تلاش کردیم در این زمینه هم به کاربران به دخت اطلاعاتی بدهیم؛ اطلاعاتی که برای هویت بخشی به زن ایرانی بسیار مفید بوده است.

 

برای آینده هم در این زمینه برنامه خاصی را در به دخت دنبال می کنید؟

  • برای بعد از این، برنامه من این است که عمدتا در مورد زنانی کار کنم که اینها شخصیت های شناخته شده ای ندارند و در واقع در تاریخ ما گمنامند. شخصیت “صغری لزه”که اخیرا معرفی اش کردیم در سایت به دخت، نمونه ای از این زنان بوده است. این زنها هم خودشان مهم بوده اند و هم نقش انسان پرور مهمی داشته اند و آدم های مهمی را تربیت کرده اند. امیدوارم که در این زمینه هم بتوانیم قدم های خوبی را برداریم.

 

توصیه تان به جوان هایی که دوست دارند در این حیطه کار کنند یعنی مطالعات تاریخی داشته باشند وبنویسند؟

  • این عزیزان که خود من هم کم و بیش با آنها سروکار دارم، باید جز علاقمندی، مطالعه زیاد هم داشته باشند وگرنه مطالب شان از حد یک دل نوشته فراتر نمی رود. باید با مطالعا ت گسترده به عمق بینش خودشان در موضوعات تاریخی مربوط به زنان اضافه کنند تا بتوانند مطالب عمیق تر، جذاب تر و بدردخورتر برای مخاطب تولید کنند.

 

با تشکر و آرزوی توفیق برای شما.

/انتهای متن/