زنان و انتخابات 7 اسفند+ عکس

روز هفتم اسفند ماه 1394 روز خلق یک حماسه ملی دیگر بود توسط ملت بزرگ ایران و زنان ایرانی مثل همیشه در این میان نقش پررنگ داشتند.

0

طیبه میرزااسکندری/

1 (2)

زنان ایرانی در این انتخابات در چند جایگاه حضور پررنگ خود را نشان دادند:

  • در جایگاه انتخابگری زنان پابه پای مردان و گاه حتی بیشتر و پرشورتر در این انتخابات رای دادند تا در تعیین نمایندگان دو مجلس مهم خبرگان و شورای اسلامی سهم داشته باشند.
  • برای اولین بار تعداد 16 زن در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم هم حدود 230 زن مشهود بود که افزایشی قابل توجه نسبت به دوره های قبل را نشان می داد.
  • بعد ازتعیین صلاحیت در مرحله رقابت با سایر کاندیداها، زنان در این مرحله هم نقش خوبی ایفا کردند و توانستند در خیلی از حوزه های انتخابی حضور قابل اعتنایی داشته باشند.
  • 3

 

  • نهایتا زنان به عنوان نمایندگانی که موفق شده اند در این انتخابات به مجلس قانونگذاری راه یابند، از شهرهای بزرگ و بعضا از حوزه های انتخابیه  متوسط و کوچک راهی مجلس می شوند، بعضی در دور اول و احتمالا بعضی دیگر در دور دوم این انتخابات. خود این برای ملت و برای زنان اتفاق خوبی است.
  • امید می رود که زنان در مرحله ایفای نقش خطیر نمایندگی هم به همین ترتیب نقش خود را به عنوان نمایندگان ملت که پیگیر جدی حل مسائل و مطالبات مردم و پیشبرد کشور در مسیر اهداف رشد و توسعه توفیق داشته باشند.

2

در این زمینه بعد از این با زنان نماینده بیشتر حرف خواهیم زد.

/انتهای متن/