به دخت چهارساله شد

سایت تخصصی زنان و دختران “به دخت” چهارساله شد.

0

چهارسال پیش سایت به دخت را در حالی تأسیس کردیم که هنوز سایت های تخصصی در این زمینه بسیار کم شمار بود و کم توان. امروز اما خوشحالیم که تنها نیستیم در فضای سایبری و این، نشانه ی خوبی است از این که زنان و دختران ایرانی حضور واقعی خود را در صحنه ی جامعه امروز با حضور فعال در فضای مجازی پشتیبانی می کنند.

سایت به دخت در آستانه ی پنج سالگی به بلوغ و رشدی در محتوا و قالب رسیده است که امیدواریم بتوانیم درهفته ای که در پیش است، این بلوغ  و رشد را از نگاه همیاران به دختی و هم شما کاربران عزیز به نمایش  بگذاریم.

/انتهای متن/