کودکان در جنگ سوریه +عکس

کودکان سوری، مظلوم ترین قربانیان جنگ داخلی 5 ساله در این کشور بوده اند و با توجه به ویرانی گسترده زیرساخت ها در سوریه، آینده امیدواره کننده ای نیز در انتظار آنان نیست.

0

منبع:مهر/انتهای متن/