با این وضع بلاتکلیف پسرم چه کنم؟

برای حکم عدم امکان سازش یک زمان سه ماهه هست، یعنی اگر بعد از صدور حکم به دفترخانه طلاق برای اجرای صیغه طلاق مراجعه نشود، حکم باطل شده و اثر خود را از دست می دهد و به منزله پشیمان شدن از اقدام است و دیگر هیچ دفترخانه ای آن را نمی پذیرد.

0

طاهره خانم مادریست که 20 سال است برای مشکل پسرش دنبال چاره جویی است و هنوز موفق نشده؛ او از زندگی پسری که از 20 سال پیش دچار بیماری شده و آثار و تبعاتش او را تا امروز رها نکرده است می گوید:

 22 سال پیش که پسرم محسن جوانی 23 ساله بود، با ماندانا ازدواج کرد. بعد از مدت کوتاهی پسرم در اثر تصادف شدیدی که برایش اتفاق افتاد به کمای عمیق فرو رفت که چندین ماه طول کشید. دکترها گفته بودند که یا برنمی گردد یا اگر از کما خارج شود به دلیل آسیب مغزی به فراموشی مبتلا می شود و یا مشاعر خود را از دست می دهد. ماندانا که این حرفها را شنید، در همان حال بیماری که شوهرش بی هوش بود، رفت و درخواست طلاق مجهول المکان داد و بعد از چاپ آگهی ما هم متوجه نشدیم و حکم عدم امکان سازش دریافت کرد و بعدها ما را در جریان دریافت حکم قرار داد و ما هم حتم و قطع داشتیم که ایشان طلاق گرفته و رفته است. چون دیگر با ما ارتباط نداشت، نه خودش و نه خانواده اش. در حال حاضر 20 سال از این موضوع می گذرد. پسرم از کما خارج شد و بهبود پیدا کرد و چندین سال است که کار و شغل مناسب خود را دارد.

با این که محسن الان حالش خوب است و سرکار می رود، به دلیل ضربه ای که به سرش وارد شد هوش و حواس درست ندارد و حساب و کتاب مالی خود را نمی تواند انجام دهد. برای همین مسئله در همان سال های بیماری با راهنمایی مشاور حقوقی به اداره سرپرستی مراجعه کردیم و پس از تست ها و آزمایشات سخت و طولانی مرا قیم پسرم کردند و قیم نامه به من دادند. در حال حاضر برای ازدواج او به درخواست خودش از پنج سال پیش اقدام کرده ام ولی هرجا می روم از نظر حقوقی به بن بست می خورم. زیرا عروسم بعد از گزفتن حکم عدم امکان سازش آن را اجرا نکرده، یعنی به دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق مراجعه نکرده است. من هر کجا می روم به در بسته می خورم. عروسم کار را نیمه کاره رها کرده و بعد از 20 سال که از او اطلاع نداریم، نمی دانیم کجاست و در چه موقعیتی است. در هیچ کدام از دفاتر ثبت طلاق، طلاقی به نام او و پسرم ثبت نشده است. فقط ازدواج ثبت شده و طلاق ثبت نشده، یعنی هنوز پسرم در عقد ازدواج با زنی است که 20 سال است از او خبر نداریم. به سایت ثبت احوال هم مراجعه کرده ام آنجا هم همین وضعیت را تایید می کند چون در شناسنامه هم ازدواج ثبت شده و طلاق ثبت نشده. بعد از 20 سال که از عروسم بی خبریم نه او ما را می شناسد و نه ما او را و نمی دانیم کجاست و هیچ آدرسی هم از او نداریم. هیچ دفترخانه ای حاظر به ثبت عقد دائم دیگری برای پسرم نیست. حالا من چکار کنم که بتوانم برای پسرم که الان پا به دهه پنجم زندگی اش گذاشته فکری بکنم و به زندگی اش سامان بدهم. او مثل یک بچه با اخلاق و مطیع است و من به عنوان قیم او باید بتوانم آنچه به صلاحش هست انجام بدهم. دادگاه درخواست طلاق را نمی پذیرد چون یک بار در این مورد حکم صادر شده و دوباره به موضوع رسیدگی نمی کنند. من مانده ام سردرگم که چه کنم؟

 

پاسخ فرزانه اژدری:

حکم عدم امکان سازش از احکامی است که شامل مرور زمان می شود. یعنی بعد از گذشت مدت زمانی حکم بلا اثر می شود. و اگر بخواهید در آن موضوع باز درخواست بدهید، باید با دلیل و مستندات دیگری از اول اقدام کنید. اثر قانونی حکم عدم امکان سازش با مرور زمان آن سه ماه است، یعنی اگر بعد از صدور حکم به دفترخانه طلاق برای اجرای صیغه طلاق مراجعه نشود، حکم باطل شده و اثر خود را از دست می دهد و به منزله پشیمان شدن از اقدام است و دیگر هیچ دفترخانه ای آن را نمی پذیرد. الان با جستجویی که شما انجام دادید و در هیچ دفترخانه ای اثری از اجرای صیغه طلاق نبوده به معنی بی اثر شدن حکم است و با توجه به اینکه 20 سال است پسرتان از همسرش بی خبر است، می توانید به عنوان قیم برای طلاق همسرش به دادگاه مراجعه کنید و درخواست دریافت حکم عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق بدهید و با شاهد وگواهان و نشر آگهی عدم حضور و وجود ایشان را در دادگاه ثابت کنید. دادگاه پس از کامل شدن مستندات و مطمئن شدن از عدم حضور عروس تان، حکم عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. فقط حکم چون غیابی است و مهریه نیز پرداخت نشده، همسرشان هر زمانی پیدا شوند( که بسیار بعید است) می تواند واخواهی داده و مهریه خود را مطالبه کند و این حق برایشان در حکم محفوظ خواهد ماند. به هر حال شما به عنوان قیم باید برای هر اقدام قانونی وکیل بگیرید و او از طرف شما از پسرتان دفاع و کارهایش را انجام دهد و به استناد قانون “زوج هر زمان که بخواهد می تواند همسر خود را مطلقه نماید” همسر پسرتان را مطلقه نمایید.

این مراحل چون هم در مرحله اثبات مجهول المکان بودن زوجه باید سه بار نشر آگهی شود و هم در مرحله اجرای صیغه طلاق باید آگهی دوباره داده شود، طولانی و زمان بر است که باید با صبوری این زمان را طی کنید.

/انتهای متن/

درج نظر