نگاه ابزاری به زن نتیجه نفوذ نظام سلطه است

در سالروز میلاد خجسته حضرت زینب(س نشست تخصصی “زن، خانواده و راهبردهای نفوذ نظام سلطه” برگزار شد.

0

نشست تخصصی “زن، خانواده، راهبردهای نفوذ نظام سلطه” امروز در دانشکده حضرت زینب(س) برپاشد. در این نشست ابتدا رئیس دانشکده دکتر معصومه حاج حسینی به حاضرین نشست خیر مقدم گفت.

سپس دکتر محمد اسحاقی معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورای عالی  انقلاب فرهنگی در زمینه “راه های نفوذ فردی و جریانی در حوزه زنان و خانواده و نقش سلبی و ایجابی زنان در پروژه نفوذ” پرداخت و ماهیت و چرایی بحث نفوذ در این مقطع و در این لحظه از تاریخ انقلاب اسلامی را تبیین کرد. وی دراین زمینه اظهار داشت:

” انقلاب اسلامی در ذات خود یک تهاجم گسترده علیه نظام استکبار و سلطه و در رأس آنها امریکا بود و ذات این نظام و اصول آن مثل فردگرایی، لیبرالیسم و … را زیر سوال برد. و اما یکی از ارکان انقلاب اسلامی، ماهیت دینی آن و اصل ولایت فقیه است که تاکنون مانع تحقق نقشه های دشمنان شده است. از این جهت استکبار نیز در صدد مقابله با آن برآمد و از هیچ اقدامی برای سرنگونی این نظام فروگذار نکرده است. اما تاکنون از راه جنگ سخت به نتیجه ای نرسیده است.”

در ادامه دکتر اسحاقی افزود:

“اما در این مقطع چرا بحث نفوذ مطرح می شود؟ آیا جریان نفوذ امری تازه است؟ زیرا استراتژی ها و راهکارهای نظام سلطه تا کنون نتوانسته به اهداف خود مبنی بر ریشه کنی ملت ایران و براندازی نظام دست یابد؛ پس به مقوله نفوذ روی کرده است. اما نفوذ عبارت است از رخنه دشمن دراهداف و مسیرهای انقلاب از داخل و از طریق ظرفیت های جامعه ی هدف برای رسیدن به اهداف خود. بر این اساس باید گفت که نفوذ امری مستمر، پایدار و موثر است و از این طریق بهتر می توانند نتیجه دلخواه شان را به دست آورند. چون در این قضیه اولا روش ها هم پنهان است و هم نخبه پسند و سبب تشتت آرا و چنددستگی در میان مسئولان و مردم می شود. در امر نفوذ، یکی از مخاطبان اصلی مردم هستند. هدف نظام سلطه به حاشیه راندن مردم و دور کردن شان از مسئولین است. هر جا مردم در حاشیه قرار بگیرند، همان جا ما مشکل خواهیم داشت. درهر عرصه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که مردم محور حرکت نکنیم، مشکلات پیدا می شوند.”

وی در مورد شیوه ها ولایه های نفوذ اضافه کرد:

“لایه های نفوذ بسیار سخت و پیچیده است و در چند سطح اعمال می شود: اول سطح آگاهی ها و شناخت ها، دوم سطح رویکردها و نگرش ها، سوم سطح گرایش ها و نهایتا سطح رفتارها که این مراحل به تغییر رفتار در جامعه منجر می شود.”

معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورای عالی  انقلاب فرهنگی در ادامه گفت:

” یکی از مسیرهای نفوذ در عرصه ی بین المللی، معاهدات و کنوانسیون های جهانی است. مثلا در امر خانواده کنوانسیون رفع تبعیض برعلیه زنان برای ما چالش برانگیز بوده است و با مبانی و ارزش های دینی و بومی ما مغایرت داشته است. در چند مقطع به دنبال آن بودند که کشور را به سمت چنین معاهداتی سوق دهند. ما در جامعه زنان نخبه ها و گروه های مختلفی داریم که بعضی شان نسبت به مفاد کنوانسیون هایی از این دست نگاه مثبت دارند و آنها را لازم الاجرا می دانند. بحث ورود به جهان آزاد و یکسان سازی فرهنگی به روش های مختلف دارد اعمال می شود. متاسفانه خیلی از نشست های بین المللی در این باب هم محملی برای نفوذ نظام سلطه در کشور شده است.”

دکتر اسحاقی در مورد نحوه نفوذ در عرصه زنان و خانواده اضافه کرد:

“نفوذ به معنای رسوخ دیدگاه های فمینیستی و افراطی است که به دور شدن زنان از زن بودن خود و از بین رفتن ماهیت انسانی زن و کمرنگ شدن نقش خانواده و نادیده گرفتن تفاوت های زن و مرد منجر می شود. تغییر سبک زندگی از جمله نشانه های تبعیت از این نفوذ است. در حوزه زنان و خانواده نتیجه نهایی نفوذ، همگرایی با نظام سلطه در این حوزه و تغییر قوانین است و نیز نگاه ابزاری به زن.”

وی در آخرمهم ترین اقدامات لازم در مقابله با نفوذ را شناسایی نقاط ضعف و حضور فعال در کانون های مورد تهاجم دانست.

در ادامه نشست به بررسی مصادیق و جلوه های نفوذ در حوزه زنان و خانواده و نیز تغییر سبک زندگی پرداخته شد.

/انتهای متن/