این زن وزیر خوشبختی در دولت امارات شد

«محمد بن رشید» نخست‌وزیر امارات متحده عربی اسامی کابینه 29 نفری دولت جدید را اعلام کرد که در میان آنها نام 8 زن وجود دارد. عهود الرومی، وزیر خوشبختی این کابینه است.

0

امارات

منبع:جماران/انتهای متن/

درج نظر