آیا جشنواره فجر به فشن شو تبدیل شده است؟

جالب اینجاست که این حس تفاخر ظاهری که گاه در بین بازیگران رد و بدل می شود، حتی در پرچمداران فیلمهای هالیوودی نیز دیده نمی شود و آنها عموماً ظاهری ساده را بر این سبک و سیاق پوششی ترجیح می دهند.

0

به گزارش به دخت به نقل از فرهنگ نیوز: چندین سال است که حال و روز جشنواره فجر متفاوت تر از سال قبل برگزار می شود. اما نه از نظر رشد کیفی و محتوایی فیلمها بلکه از منظر تغییر و تحولاتی که در ظاهر بازیگران و رقابتی بی بدیل برای نمایش جدیدترین مدهای لباس و جدیدترین ترفندهایی که سبک جشنواره را بیشتر شبیه به نمایشگاه مد و لباس و گاه آداب و رسوماتی می کند. با این وجود هرچند اندک اما هستند کارگردانان و بازیگرانی که در این شرایط اعتقاد و ارزش و جایگاه فرهنگ خود را به لایک ها و کلیک ها و لنز دوربین ها نمی فروشند.


حاتمی کیا در خصوص فرش قرمز و آداب و رسومی که برای آن در جشنواره ایجاد شده است گفته بود که من نه حال این فضا را دارم و نه این ماجرا را می فهمم و مطمئنم پرویز پرستویی هم همین حال را دارد و به همین دلیل در مراسم فرش قرمز شرکت نکرد.

پرویز پرستویی نیز از سبک فرش قرمز و لباس متحد الشکل انتقاد کرده بود و مبنای آن را الگوهای غربی دانسته بود. در حالی که رضا کیانیان چنین فرهنگی را تایید می کند و سخت گیری در این رابطه را جایز نمی داند و این تقابل فرهنگی وی با پرستویی باعث ارسال نامه ای به پرستویی شد تا رابطه دوستی شان با این تضاد فرهنگی به هم نخورد.

از سویی دیگر رنگ و لعاب و پوشش بازیگران در جشنواره ها آنچنان خودنمایی می کند که گاه جای اصل و حاشیه تغییر می کند نمایش فیلم، در حاشیه ی آن قرار می گیرد. اتفاقی که هر سال با شرایط عجیب و غریب تر از سال گذشته به نمایش در می آید. در حقیقت از یک سو در پرده نمایش فیلمها به رقابت صف کشیده اند و از سوی دیگر فرش قرمزهای جشنواره در انتظار جدیدترین مدلها و آرایشها و تیپ هایی هستند که در انتظار رقم زدن رقابتی متفاوت بین بازیگران هستند.


جالب اینجاست که این حس تفاخر ظاهری که گاه در بین بازیگران رد و بدل می شود، حتی در پرچمداران فیلمهای هالیوودی نیز دیده نمی شود و آنها عموماً ظاهری ساده را بر این سبک و سیاق پوششی ترجیح می دهند. نکته ای که تعداد محدودی از هنرمندان بر آن واقفند و با ظاهری ساده و به دور از تظاهر در کاخ جشنواره قدم می گذارند.

عده ای بر این باورند که تمرکز برخی از طرفداران، بر این اتفاق دامن زده است. تاجایی که در صفحات شخصی برخی از این بازیگران، می توان حس برتری پوشالین برخی از آنها را مشاهده کرد که در پی طرفداری بدون پشتوانه ادراکی برخی از طرفداران نشأت گرفته است.

/انتهای متن/