آرامش هست، فقط باید بینیمش

شاید شما هم ازجمله کسانی باشید که روزانه، هفتگی یا ماهانه هزار و یک مقاله و داستان و توصیه را می‌خوانید تا شاید راهکاری برای شادتر شدن و آرام‌تر شدن روزهای زندگی‌تان پیدا کنید.

0

نسیم شهسواری/

من تازگی به کشفی جدید در این زمینه دست‌یافته‌ام؛ کشفی که شاید شنیدنش شما را  هم ذوق‌زده کند.

تنها کافی است عینک خوش‌بینی‌تان را پیدا کنید؛ غبار را از روی شیشه‌هایش پاک‌کنید و دگرگونه‌تر به دنیا، زندگی و محیط اطراف تان نگاه کنید.

شاید شما هم جزو هزار یک انسانی باشید که در جستجوی آرامشید، آرامشی عمیق و لذت‌بخش و ماندگار که لحظه‌های زندگی‌تان را برایتان دل‌انگیز و خواستنی کند.

شاید شما هم ازجمله کسانی باشید که روزانه، هفتگی یا ماهانه هزار و یک مقاله و داستان و توصیه را می‌خوانید تا شاید راهکاری برای شادتر شدن و آرام‌تر شدن روزهای زندگی‌تان پیدا کنید.

راستش هم بخواهید من و شما باهم در یک گروه جای می‌گیریم: در گروه جستجو گران آرامش.

اما من تازگی به کشفی جدید دست‌یافته‌ام، کشفی که شاید شنیدنش شما را ذوق‌زده کند و یا اینکه خودتان قبل از من به این کشف بزرگ دست پیداکرده باشید.

آن روز در یک عصر آرام زمستانی، فهمیدم که آرامش به آن معنایی که من و شما فکر می‌کنیم، گم‌شده و مفقودشده نیست؛ آن روز فهمیدم که آرامش گم نشده است، بلکه فقط در مقابل چشمان ما قرار ندارد.

آن روز فهمیدم تفکرات منفی‌مان، ناله‌های از سر بداندیشی و پیش‌داوری‌های مان و نگاه‌های نصف و نیمه‌مان باعث شده که چشمان مان و عقل مان آرامش را نبیند و نیابد.

اصلاً معنا و مفهوم مثبت اندیشی همین است، این‌که جای کج‌اندیشی‌ها و بداندیشی‌هایمان را به نیک‌اندیشی و نیک بینی و مثبت اندیشی بدهیم و این سرآغازی مطمئن برای داشتن زندگی آرام است.

دیگر به دنبال آرامش نگردید، تنها کافی است عینک خوش‌بینی‌تان را پیدا کنید؛ غبار را از روی شیشه‌هایش پاک‌کنید و دگرگونه‌تر به دنیا، زندگی و محیط اطرافتان نگاه کنید.

 و همین افکار مثبت است که لحظات پراسترس را از زندگی شما دور می‌کند و این شما هستید که با انتخاب افکار مثبت، راه را برای آمدن آرامش عمیق در زندگی‌تان باز می‌کنیم.

پس مثبت اندیش باشید.

/انتهای متن/