افزایش مرخصی زایمان نیازمند تخصیص اعتبار از سوی دولت

سازمان تأمین اجتماعی معتقد است که افزایش این میزان مرخصی به 270 میلیارد تومان اعتبار نیازد دارد و دولت باید بار مالی ناشی از اجرای این قانون را به‌حساب تأمین اجتماعی واریز کند.

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه نیازمند تخصیص اعتبار از سوی دولت است.

محمد حسن زدا درباره افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه اظهار داشت: با توجه به نظر صریح ریاست سازمان بازرسی کل کشور، اجرای افزایش مدت مرخصی زایمان به دلیل عدم تأمین منابع مالی آن و مغایرت با مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه، الزام‌آور نمی‌باشد.

وی گفت: برای اجرای این قانون دولت باید نسبت به تأمین منابع مالی آن اقدام کند.

لازم به ذکر است سازمان تأمین اجتماعی معتقد است که افزایش این میزان مرخصی به 270 میلیارد تومان اعتبار نیازد دارد و دولت باید بار مالی ناشی از اجرای این قانون را به‌حساب تأمین اجتماعی واریز کند.

/انتهای متن/