تزئین قاشق و چنگال در مهمانی ها

یکی از قسمت های سفره آرایی که جذابیت خاصی به میز غذا و سفره میدهد تزئین قاشق و چنگال با طرح های متفاوت وشکیل  است.

0

گروه هنروزندگی به دخت/

زمانی که تعداد مهمانان کم است، این طرح ها را پیشنهاد می کنیم:

* بهتر است هر جفت قاشق و چنگال را کنار هم قرار دهید و خیلی ساده به کمک روبانی که با رنگ رومیزی و دستمال سفره ها هماهنگ است به هم وصل کنید و در نهایت با یک پاپیون روبان را محکم کنید.

*می توانید از دستمال سفره های رنگی کمک بگیرید و قاشق و چنگال را درون آنها قرار دهید.

1

2

3

4

5

7

8

 

این طرح ها مخصوص مجالسی است که تعداد مهمان ها زیاد هستند:

9

10
12

11

/انتهای متن/