نام مستعار دردسر شد

خیلی ها هستند که به جز نام اصلی شان، نام مستعار هم دارند و گاهی در معاملات و ثبت اسناد از این اسم مستعار هم استفاده می شود؛ در حالی که به کار بردن بی حساب این نام مستعار ممکن است گاهی دردسرساز شود.

0

خانم صالحی می گوید: ما از قدیم در روستایی در اطراف کرج زندگی می کردیم. البته  الان روستا نسبت به گذشته آبادتر و بزرگ تر شده و قیمت پیدا کرده است. همه اهالی قدیمی همدیگر را می شناسند و ارتباط فامیلی دارند. مشکلی که در حال حاضر برای ما پیش آمده، این است که پدرم 10 سال است فوت کرده و تا به حال چون ما خواهر و برادر ها با هم زندگی می کردیم، مشکلی نداشتیم. ولی چون بچه ها بزرگتر شدند خواستیم ماترک پدرم تقسیم شود و هرکدام برای بچه ها به فکر و کار و کاسبی باشیم.

اما مشکل این است که حدود 70 سال پیش پدرم که دو تا قطعه باغ بزرگ داشت، یکی از آنها را فروخت به فردی که مشتری باغ بود. ولی در آن زمان پدرم غیر از نام و مشخصات شناسنامه اش، نام مستعار داشت و در روستا همه به نام مستعار وی را صدا می زدند. چون آن زمان به اسناد و مدارک توجه نمی شد و به حرف آدمها اعتماد می کردند، قولنامه نوشته شده برای مشتری را به نام مستعار پدرم زدند. البته این نام در شناسنامه قدیمی پدرم بود ولی در تغییر شناسنامه اسم دیگری ثبت شد که پدرم برای اصلاح آن مراجعه نکرد. باغ مورد نظر بعد از قولنامه به تصرف و تملک مشتری و خریدار درامد. حالا بعد از این همه سال که ما برای نقسیم ماترک غیرمنقول پدرم و انجام کارهای اداری آن مراجعه کردیم، غیر از مشکل اول، پلاک باغی که مال پدرم بود و سالها در آن زندگی و کاشت و برداشت داشته، به جای پلاک باغ فروخته شده در سند زده شده است. یعنی وقتی برای دریافت پلاک ثبتی باغ پدری مراجعه کردیم،گفتند این باغ به نام مشتری 70 سال پیش سند خورده و مال شما نیست. هرچه پیگیری کردیم و به فرزند خریدار که اکنون خودش فوت کرده مراجعه کردیم، موفق نشدیم. از آن بدتر اینکه او ادعا می کند که این باغ که پلاکش در سند ما خورده و هم آنکه دست ماست هر دو مال من است و شما هیچ حقی ندارید. هر چه با او صحبت می کنیم هیچ فایده ای ندارد. همه اهل محل و شورای اسلامی محل گواهی بر مالکیت ما دارند ولی ایشان زیر بار حرف حساب نمی رود.

پرسیدم: آیا کارتان به دادگاه هم کشیده شده؟

گفتند: هنوز نه. ولی شورای اسلامی روستا و شورای حل اختلاف همه چیز را اثبات کرده اند. ولی طرف مقابل ما زیر بار نمی رود.

در مورد اسم مستعار پدر سوال کردم: آیا شناسنامه پدر را توانستید با توجه به داشتن شناسنامه قدیمی و جدید اثبات کنید؟

گفتند: بله آن را اداره ثبت اسناد پذیرفت و مشکلی پیش نیامد. ولی در مورد پلاک ثبتی سالهاست که دوندگی می کنیم و هنوز موفق نشدیم.

پاسخ دکتر فرزانه اژدری :

به ایشان این طور راهنمایی کردیم:

  • به احتمال زیاد در ثبت پلاک ثبتی سهو قلم از طرف فرد یا افرادی که سند یا قولنامه را می نوشتند پیش آمده است. مهمتر از پلاک ثبتی در مورد اموال غیر منقول، تصرف و مالکیت آنهاست. اینکه حدود 70 سال است که ملک مورد نظر شما در تصرف خریدار قدیمی ملک بوده و باغ شما در تصرف و مالکیت شما بوده نشانه ای از مالکیت صحیح شماست و این مسئله با شهادت شهود که اهالی قدیمی و فعلی محل و شورای اسلامی روستا باشند قابل اثبات است.
  • حال که طرف مقابل شما واقعیت را نمی پذیرد، می توانید به دادگاه مراجعه کنید و به طرفیت اداره ثبت اسناد دادخواستی جهت اصلاح پلاک ثبتی مندرج در سند مالکیت خود بدهید. با توجه به اینکه گوهی انحصار وراثت دارید و مدارک دیگر نیز از جمله اصلاح و قبول نام معامله کننده قدیمی یعنی پدرتان از طرف اداره ثبت احوال و پذیرش آن از طرف اداره ثبت اسناد در دست تان است، بخشی از مشکل قانوناً حل شده و بخش دیگر نیز قابل حل و اثبات است.
  • ضبط و نگهداری و آباد کردن باغ پدرتان توسط آن مشتری و بعد از وی توسط وراث ایشان و ساخت و ساز موجود در آن همه به صحت سابقه تصرف صاحب ملک پدری شما اشاره دارد.  اینها مدارک قابل قبولی است که می توانید ارائه دهید و حق خود را در دادگاه ثابت کنید.

/انتهای متن/