الان تعیین مهریه به امری تشریفاتی تبدیل شده است

میان مهریه ای که اسلام گفته و فلسفه آن با آنچه عملا در جامعه ایرانی ما به اسم اسلام انجام می گیرد، فرق است. دنباله گفت وگوی به دخت با فاطمه ایوبی فر، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در باره مهریه به همین مبحث می پردازد.

0

چرا اکثر ازدواج ها عملا بدون پرداخت مهریه انحام می گیرد ؟

– متاسفانه این یک عرف غلط است که شکل گرفته و باید در اجتماع  فرهنگ سازی شود . حتی من پیشنهادی دادم درباره مهریه و گفتم الان خانم  دخترش را می خواهد عروس کند می گوید نمی توانم عروسش کنم می گوییم چرا به خواستگار جواب مثبت نمی دهی می گویند پول ندارم جهیزیه اش را چیکار کنم. خب شما مهریه را 1000 یا 500 سکه تعیین می کنید و می گویید کی داده کی گرفته و خودتان را زیر قرض می اندازید که بروید جهیزیه تهیه کنید و می توانید همان وجه را به میزان تهیه جهیزیه تعیین و از رقم میزان مهریه کم کنید و همان جا وصول کنید . این امر باید توسط صدا و سیما ، مجله ها و … فرهنگ سازی شود .

 

تفاوت مهریه در ازدواج موقت و دائم چیست؟

– بحث مهریه در ازدواج دائم و موقت به این صورت است که در هر نوع عقد که بسته می شود چه در عقد منقطع و چه در عقد دائم باید مهریه تعیین شود. یعنی صیغه عقد با معین بودن مهریه منعقد می شود و تفاوت خاصی ندارد و این عرف است که تعیین می کند که تو مدت کمی زن من خواهی بود پس این مبلغ باید کم باشد و اگر مدت زیاد و به طور دائم می خواهی زن من باشی این مبلغ زیاد باشد. تفاوت برای شخصی که قصد تعیین مهریه را دارد وجود ندارد و بستگی به عرف دارد.

 

آیا می توانیم بگوییم که مهریه در جامعه امروزی از مسیر صحیح خود خارج شده است؟

بله قطع به یقین علاوه برخارج شدن از مسیر ماهیتش را از دست داده است.

و متاسفانه اینکه ما به چه علت مهریه تعیین می کنیم معلوم نیست و به امری تشریفاتی تبدیل شده است .

 

مطالبه مهر قبل از تمکین توسط زن به چه صورت ممکن است؟

– در صورتی که بعد از منعقد شدن عقد هیج گونه تمکینی صورت نگرفته باشد، حق حبس شروع می شود و نباید هیچ گونه مراوده ای صورت گیرد. پرونده ای داریم که خانم اومده گفته من از حق حبسم استفاده کردم بعد مرد می گوید این خانم با من مسافرت و مهمانی آمده و می گوید در تمکین خاص من نبوده ولی در تمکین عام من بوده . در زمان حق حبس هیچگونه تمکینی نباید وجود داشته باشد و این امر در میان قضات و رویه قضایی محل شبهه بود هو بعضی از قضات و رویه قضایی اینطور بوده که منظور تمکین خاص است. ولی با توجه به روایات و اصول فقهی که بررسی شده است این امر بر مبنای تمکین عام گذاشته شده است و نباید هیچگونه تمکین عام و خاصی داشته باشد.

 

ممکن است زمانی که ازدواج صورت می گیرد و زن مطالبه مهریه می کند و می گوید من در تمکین عام و خاص نیستم ، مرد هم بگوید من اصلا منصرف شدم و ازدواج بهم بخورد؟

– بله وقتی براساس کی داده کی گرفته ، مهریه تعیین می شود، همین مسائل پیش می آید. طرف می گوید من این 300 سکه تشریفاتی را قبول کردم و اگر می دانستم که مطالبه می کنی قرارداد عقد با تو نمی بستم و در این شرایط زن که هیچگونه تمکینی نکرده است و فقط خطبه عقد خوانده شده است، استحقاق نصف مهریه را پیدا می کند.

 

زمانی که بحث طلاق بین زن و شوهر به وجود  بیاید، مرد ممکن است به زن بگوید خودت می خواهی  طلاقت را بگیر، من که نمی خواهم؟

– در این خصوص ماده 1133 وجود داشت که حق طلاق برای مرد تعیین کرده است نه برای زن. این موضوع چند سالی در مجلس بین زن های نماینده مطرح شد که گفته شد برای زنان هم باید حق طلاق گذاشته شود. فکر می کنم دراین خصوص ماده 1128،1129و 1130 وجود دارد که در این خصوص زن با اثبات عسروحرج و اثبات کراهتی که از شوهرش دارد می تواند تقاضای طلاق داشته باشد و این بحث مفصلی است و ما در نحوه اثبات عسروحرج و اینکه عسروحرج چیست، دریایی از مصاحبه و کتاب و بحث لازم داریم که اثباتش برای زن در دادگاه بسیار مشکل است. یکی دیگر از شرایطی که زن می تواند طلاق بگیرد در همان بندهای ذکر شده در سند ازدواج است که مرد در زمان عقد به زن وکیل در توکیل وکالت میده که اگر من  این شرایط ضمن عقد را نداشته باشم تو می توانی به محکمه مراجعه و خودت را مطلقه کنی.

 

-به عنوان آخرین سوال محاسبه های مهریه های قدیم نسبت به زمان حال چگونه است؟

دولت برای مهریه چنین شاخصی تعیین کرده است که مهریه آن سال ضرب در تورم تقسیم برتعداد سال ها و عددی بدست می آید که به نرخ روز می شود.

 

-با تشکر از اینکه وقت تان را در اختیار بنده گذاشتید.

قسمت اول (مهریه هدیه است به زور نگیرید)

 /انتهای متن/