باید درس سکوت بخوانیم

خیلی از ماها باید درس سکوت بخوانیم که چه وقت ساکت باشیم، چقدر حرف بزنیم و چطور حرف بزنیم. این را آیت الله جوادی آملی در جلسه درس اخلاق شان می فرمود.

0

وجود مبارک امام رضا(ع) فرمود: «إنّ الصَّمْتَ بابٌ مِن أبواب الحکمة» «صَمْت» یعنی سکوت.

خیلی از ماها باید درس سکوت بخوانیم که چه وقت ساکت باشیم، چقدر حرف بزنیم و چطور حرف بزنیم.

مگر آدم همیشه حرف میزند!؟ هر جا حرف می زند!؟ هر طور که دلش خواست سخن می گوید!؟

در حالی که حرف را به اندازه ضرورت میزنند قهراً فکرکرده حرف میزنند نه بیجا.

🔸  یکی از آداب حکیم شدن همین خاموش بودن، بجا سخن گفتن، کم سخن گفتن و مانند آن است.

به ما گفته‌ا ند کم حرف بزن و وقتی هم که می خواهی حرف بزنی هم خوب حرف بزن

و هم حرفِ خوب بزن برای اینکه تو داری املا می کنی و فرشته‌ها دارند می نویسند،

إِنَّ عَلَیکُمْ لَحَافِظِینَ؛ کِرَاماً کَاتِبِینَ؛ لذا مواظب باشید که خوب املا کنید.

🔹برگرفته از جلسه درس اخلاق مسجد روستای احمدآباد

/انتهای متن/