رفع پوسیدگی بیشتر دندان‌های دانش‌آموزان ابتدایی اجرا می‌شود

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: از پوسیدگی بیشتر دندان های دانش آموزان به خصوص در مقطع ابتدایی از شش دندان به عدد یک تلاش می کنیم.

0

به گزارش به دخت به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش، مهرزاد حمیدی اظهارکرد: از اواخر سال تحصیلی گذشته در حوزه سلامت دانش آموزان اتفاق بزرگی رخ داده که سلامت دهان و دندان یکی از اتفاقات بزرگ این حوزه است.

وی با بیان این که دانش آموزان ابتدایی امسال تحت پوشش وارنیش فلوراید قرار گرفته اند، افزود: امید است بتوان ، دندان های پوسیده و افتاده دانش آموزان به خصوص در مقطع ابتدایی را از آمار پنج یا شش دندان کمتر و به عدد یک رساند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که کار های جدیدی به حوزه سلامت اضافه شده ، گفت: سعی داریم با آگاهی بخشی در بین دانش آموزان و خانواده های آنان روش پیشگیری از پوسیدگی بیشتر دندان ها را اشاعه داد.

حمیدی از پیش بینی راه اندازی یونیت های سیار و ثابت دندان پزشکی برای معاینه دانش آموزان بخشی از مدارس استان ها با همکاری وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خبرداد.

/انتهای متن/