کلمات جادویی برای شروع دعوا !

بحث در باب دعوا در خانه و راه و رسم دعوا هنوز به جایی نرسیده.ماری سرتق و سوزی سعی دارند به رزی یاد بدهند که تمیز دعوا کند نه کیثف! چون معتقدند طرف مقابل همسر است نه دشمن.

0

فریبا انیسی/

 • «تو هیچ وقت سروقت نیستی!»، «من همیشه باید پشت سرت راه برم و تمیزکاری کنم»… «آها یادم اومد من همیشه در مهمانی های کاری تو شرکت می کنم. اما تو هیچ وقت با من نمی آیی.»
 • در واقع به شوهرت می گی اون هیچوقت نمی تونه کاری رو درست انجام بده یا باورت نمی شه که اون بتونه تغییر کنه. فکر می کنی این موضوع منجر به تسلیم شدن و دست از تلاش برداشتن اون می شه.

ماری سرتق این را گفت و دست به سینه نگاهش روبروی رزی مات موند.

 • خوب چرا باید به من در تمیز کاری کمک نکنه؟
 • چون تو هنوز حرف زدن بلد نیستی، به جای اینکه بگی؛« لطفا زباله ها را بیرون ببر»، می گی: «خیلی دوست داشتم تو زباله ها را بیرون می بردی، اما می دانم که نمی بری!»؟ مطمئن باش نمی تونی انتظار داشته باشی که شوهرت بگه: «ثابت می کنم اشتباه می کنی»!
 • تو از کجا میدونی؟
 • «هیچ وقت» و «همیشه» را از دایره لغات زندگی زناشویی ات حذف کن. به جایش بگو: «گاهی» یا «بعضی وقت ها»، در حال تمرکز کن. راحت و دقیق بگو: «ناراحت شدم که امروز دیر کردی.»
  اجازه بده همسرت بدونه ایمان داری که تغییر می کنه.

سوزی دستش را به هم مالید وگفت: خوب این مشاورین آرایشگاه دیگه چه لغاتی به شما یاد دادند؟

 • از اینکه بگه: « مثل مادرت هستی » ناراحت میشم.
 • فقط بگو: «خیلی ناراحت می شم که منوا با مادرم مقایسه می کنی.» دعوا راه نینداز؛ بگذار بفهمه تو رو رنجونده.
 • اما اون میگه: «تو زیادی حساسی» ویا «تو همه چیز رو به خودت می گیری»
 • در واقع می گه حساسیت و احساس حقارت خوب نیست.
 • یعنی اینها کلمات جادویی نیست؟
 • چرا هست ولی برای شروع دعوا!

سوزی در حالی که منو رو در دست گرفته بود گفت: عزیزم! در انتخاب کلمه ها و عبارت هادقت کن که ممکنه یک مخالفت ساده و کوچک را به یک دعوای درست و حسابی تبدیل کنه. کثیف دعوا نکن. راحت حرف بزن نه با کنایه. چون وقتی تمیز دعوا کنی رابطه تان را سالم نگه می داری. پس سعی کن تا حد امکان، شفاف و روشن باشی و بدون برچسب زدن به همدیگه و به زبان آوردن عبارات آزاردهنده، اصل موضوع را بگو. همین… احتیاج به کلمه جادویی نداری. صادق باش، اون همسرته نه دشمنت…

/انتهای متن/