حضور زنان در مجلس خبرگان نباید با نگاه‌های خاص سیاسی همراه باشد

رئیس دانشکده حضرت زینب(س) گفت: حضور زنان در مجلس خبرگان منافاتی با ادله‌های اسلام ندارد اما باید تأمل کرد که این حضور با چه نگاه و رویکردی در این زمان در حال وقوع است چراکه نفوذ نگاه‌های خاص سیاسی آفت نظام است.

0

به گزارش به دخت و به نقل از فارس، معصومه حاج حسینی در مورد حضور زنان در مجلس خبرگان گفت: در کل حضور زنان در مجلس خبرگان منع دینی ندارد ولی اینکه در این زمان افرادی که برای حضور در مجلس خبرگان اعلام آمادگی کرده‌اند با چه نگاه و رویکردی می‌خواهند این اقدام را انجام دهند بسیار مهم است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اصل این اقدام، اقدام باطلی نباشد و فکر نمی‌کنم ادله‌ای در اسلام داشته باشیم که با این موضوع منافات داشته باشد اما اینکه با چه انگیزه‌هایی این اتفاق می‌افتد قابل تأمل است.

این کارشناس امور زنان افزود: بنده فکر می‌کنم این یک کار سازماندهی شده است و فکر نمی‌کنم خود مسئله موضوع اصلی باشد که چند خانم بخواهند وارد مجلس خبرگان شوند و فکر می‌کنم داستان با نگاه سیاسی در حال شکل گرفتن است و این آفت نظام است که با یک رویکرد خاص موج جدیدی شروع شده و افراد نگاه خاصی به مسئله دارند.

حاج حسینی افزود: جالب است این افراد، افرادی هستند که در وعده‌های دیگر انتخاباتی هم که داشتند با تفکری که آن افراد را سازماندهی می‌کند جایگاه سیاسی زنان را در کشور بسیار پایین آورده است.

وی اظهار داشت: دولتی که پست مشاور امور بانوان را از دستگاه‌ها حذف کرده است حالا نظریه پردازان خود را برای این موضوع وارد میدان کرده است اینها می‌تواند معنی خاص سیاسی داشته باشد که برای نظام اسلامی آفت است و امیدواریم زنان جامعه ما با نگاه باز و جامع نگر به این موضوع نگاه کنند و حمایت یا عدم حمایت خود را آگاهانه از این موضوع اعلام کنند.

/انتهای متن/