راه پیمایی اربعین: دارد اتفاقی می افتد

در یک بازه زمانی مشخص و دریک جغرافیای خاص، جمعیتی انبوه جمع می شوند برای گرامیداشت اربعین حسینی تنها با راه پیمایی آرام و صلح آمیز و سراسر همبستگی و همدلی؛ آن هم در روزگاری که از آستین شعبده قدرت های بزرگ هر روز به نام اسلام فقره ای درمی آید به نامی: طالبان، القاعده، داعش و …، سرتا پا خشونت و جنایت و انسان کشی.  راستی دارد چه اتقافی می افتد؟

0

طیبه میرزااسکندری/

اربعین مناسبت تازه ای نیست در فرهنگ دینی و تاریخی شیعه. 40 روز بعد از عاشورای سال 61 که صحرای کربلا شاهد عجیب ترین رویارویی میان حق و باطل بر صحنه زمین بوده، اولین زیارت اربعین هم شکل گرفته است. هر ساله طبق فرهنگ شیعه زیارت کربلا در اربعین شهادت سالارشهیدان،  از اعمال پرفضیلت بوده است برای همه دوستان اهل بیت و عاشقان حسین(ع). اما آنچه در این چند سال اخیر در مناسبت اربعین اتفاق افتاده، با همه آنچه در طول قرون و اعصار رخ می داده، متفاوت بوده است. بموازات گسترش انواع و گونه هایی از اسلام و حتی تشیع در جهان، در این سالها زیارت اربعین به یک تجمع عظیم و میلیونی از عاشقان اهل بیت تبدیل شده که خیل انسان هایی از ملل و اقوام و حتی آیین های گوناگون را گرد هم می آورد تا در یک راه پیمایی صلح آمیز و سرشار از دوستی و همدلی بر سر پیام  آزادگی و انسان دوستی و حق خواهی سرور شهیدان با هم همپیمان گردند.  در این تجمع که هر ساله بر شمار شرکت کنندگانش افزوده می شود و  ابعاد انسانی اش هم گسترش می یابد، نه خبری از ستیز هست و نه اثری از نامهربانی. همه ساحری و شعبده بازی که  در این چند دهه قدرت های ضدبشری بکاربرده اند تا از اسلام چهره ای زشت و پلید و خشن نشان دهند، در این چند اربعین به ید بیضا و عصای اعجاز حسینی باطل شده است.

چه کسی برای این حرکت عظیم  نقشه کشیده است؟ چه نیرویی این نقشه عجیب را پیاده کرده است؟ مدیریت راه پیمایی عظیم اربعین با کیست؟ کدام قدرت ، کدام دولت و کدام منبع؟

شاید جوابی برای این سوال ها داشته باشیم یا نه، اما می توانیم بگوییم همان اراده ای که راه پیمایی 27 میلیونی اربعین را طراحی کرده، علی رغم این همه تهدید به ناامنی و این همه ناامنی که فی الواقع در منطقه خاورمیانه هست، و همان دستی که اجرایش می کند،  بی تردید قرار است فرجام کار جهان را هم رقم بزند آن گونه که وعده داده شده است؛ وعده خوش جهانی سراسر داد و نیکی علی رغم همه فساد و تباهی که اینک بر آن می رود و راه پیمایی اربعین نشانه و طلیعه ایست از دنیای زیبایی که با صلح و آرامش و انسان دوستی و نوع پروری سرشار می گردد. چنین باد.

/انتهای متن/