نرخ مشارکت اقتصادی برای زنان جوان در 22 استان تک رقمی است

تهران-ایرنا- مرکز آمار ایران اعلام کرد، نرخ مشارکت اقتصادی برای زنان 15 تا 24 ساله در 22 استان کشور تک رقمی است.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، نتایج آمارگیری نیروی کار سال گذشته که مرکز آمار آن را منتشر کرده نشان می دهد، کمترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان جوان در استان کرمان(چهار درصد) و بیشترین نرخ در استان آذربایجان شرقی (13.9 درصد) است.
یکی از ویژگی های بازار کار ایران، نامناسب بودن آن برای زنان است به طوری که نرخ بیکاری آنها نسبت به مردان دوبرابر است.
مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در سال گذشته نشان می دهد که این نرخ برای مردان 62.5 و زنان 12 درصد است؛ به عبارتی نرخ مشارکت اقتصادی مردان بیش از پنج برابر زنان است. این نرخ در میان جوانان 15 تا 24ساله نشان می دهد که برای مردان 40.3 و زنان 8.6 درصد است.
براساس آمارها، نرخ بیکاری زنان جوان در سال گذشته به بالای 40 درصد رسید. به عبارتی نیمی از جمعیتی که در سنین کار و فعالیت هستند، رهسپار خانه ها شده اند.
نتایج آمارگیری نیروی کار سال گذشته نشان می دهد استان های کهگیلویه و بویراحمد با 67 درصد، چهارمحال بختیاری با 61.6 درصد و لرستان با 60.8 درصد بیشترین نرخ بیکاری زنان جوان را به خود تخصیص داده اند.
/انتهای متن/