مبارزه با من نافرمان خویش

یکی دیگر از درس‌هایی که ردپایش در لحظه‌لحظه و ثانیه ثانیه حادثه عاشورا هست، درس مبارزه است با من نافرمان خویش؛ منی که همیشه در بزنگاه‌های سخت زندگی ما را از تصمیم درست بازمی‌دارد.

0

نسیم شهسواری/

بعضی روزها، بعضی وقت‌ها و بعضی لحظه‌ها

بعضی کس‌ها، بعضی آدم‌ها و بعضی از شخصیت‌ها

بعضی از اتفاقات، بعضی از حوادث و بعضی از پیشامدها

می‌آیند، هستند و اتفاق می‌افتند تا ما درس بگیریم، بفهمیم و آگاه شویم.

عاشورا و اربعین، حسین (ع) و حادثه کربلا از آن روزها و کس‌ها و اتفاقاتی هستند که بی‌حکمت، اتفاقی، ناگهانی نبوده‌اند.

مبارزه با من نافرمان خویش یکی از این درس هاست.

شاید با خود فکر می‌کنید که عاشورا درس‌هایی خیلی بزرگ‌تر از این‌ها دارد؛ اما این را بدانید که برای قبولی در این دانشگاه و این مکتب باید درس‌ها را از اول از کوچک‌ترین آن‌ها یاد گرفت تا پله‌پله بالا رفت و درس‌های بزرگ‌تر را آموخت.

شاید همین فکر کردن‌ها، همین یادآوری کردن‌ها، این بار زندگی ما را متحول کند؛ که اگر بکند، اگر امسال در روزهای پایانی صفر زندگی مان دگرگونه‌تر از سال‌های قبل باشد ما دانش‌آموز این مکتب شده‌ایم.

شاید درس‌های بسیاری را تا امروز از تفکر و تعمق در این حادثه زندگی‌بخش آموخته باشید.

یکی دیگر از درس‌هایی که ردپایش در لحظه‌لحظه و ثانیه ثانیه این حادثه پرشور بشری است درس مبارزه است.

مبارزه با که؟ مبارزه با من نافرمان خویش.

مبارزه با منی که همیشه در بزنگاه‌های سخت زندگی ما را از تصمیم درست بازمی‌دارد.

مبارز با من نافرمانی که گاهی مخفیانه می‌آید و در سخت‌ترین و مهم‌ترین شرایط حق و باطل را دگرگونه‌تر برای ما نشان می‌دهد.

حسین (ع) از همان روزی که حج را ناتمام گذاشت و حج دیگری را آغاز کرد، بزرگ‌ترین درس من کشی را برای ما بازگو نمود.

حسین (ع) در جای جای نبرد نابرابر کربلا با منش خود، انتخاب خود و رفتار خود درس بزرگ مبارزه با من نافرمان خویش را داد.

اگر می‌خواهی دانش‌آموز این مکتب باقی بمانی

بسم‌الله با خودت و منت کنار بیا.

این بزرگ‌ترین قدم است.

/انتهای متن/