داستان بانوی گنبد زرد، روایت اعتماد به زنان است

گفتیم که نظامی حکیمی اخلاق مدار و دین دار است که در نگاه او به زنان مخصوصا در هفت پیکر این اخلاق مداری به خوبی هویداست. به داستان اول هفت پیکر اشاره ای کردیم. اما داستان دوم که از زبان بانوی گنبد زرد برای بهرام شاه روایت می شود:

0

فاطمه قاسم آبادی/

داستان دوم داستان “شاه کنیزک فروش” است که بانوی گنبد زرد (چینی) تعریف می کند.

ماجرای این داستان در مورد شاهی است که به خاطر خواب بدی که در مورد خیانت زنانش می بیند، از ترس از آنان فاصله می گیرد و کنیزانی می گیرد. کنیزان به خاطر وسوسه های پیرزن جادوگری که در کاخ بود مدت کمی نگذشته ادعاهای بسیاری پیدا می کردند و شاه مجبور به بیرون کردن آنها از قصر می شد.

این وضعیت ادامه داشت تا اینکه پادشاه روزی در بازار کنیز بسیار زیبایی می بیند که متعلق به کشور چین بود.

اما یک عیب بزرگ داشت آن هم این بود که اجازه ی نزدیک شدن کسی را به خود نمی داد، با همه ی این حرف ها پادشاه کنیز را خرید و به قصر برد.

این کنیز بر خلاف کنیزان قبلی تحت تاثیر وسوسه های پیرزن قرار نگرفت به خاطر همین پادشاه به او اعتماد کرد و بعدا فهمید کنیز از ترس بیماری موروثی که در خانواده اش دارد از او فاصله می گیرد.

این بیماری به گونه ای بود که با به دنیا آوردن فرزند کنیز می میرد. در نهایت شاه با یک سری دسیسه پی به این راز می برد و با کلی تلاش و به خرج دادن ذکاوت کاری می کند که کنیز ترس از مرگ را کنار می گذارد و شاه خودش نیز ترس از خیانت زنان را فراموش می کند و هر دو بر ترس و بیماری غلبه می کنند وبا هم به خوشبختی می رسند و… .

در این داستان زنان در ابتدا به شکل موجوداتی ناسپاس و غیر قابل اعتماد تصویر می شوند تا جایی که پادشاه در جایی از داستان می گوید : زنان تا جوانند و زیبا، خامند و بی وفا و تا به شعور و بلوغ می رسند دیگر زیبایی برای شان نمانده است!

ولی بعد از ملاقات کنیز دانای چینی پادشاه نظرش در مورد زنان تغییر می کند و می فهمد که تا نتواند به کسی اعتماد کند نمی تواند به آرامش و آسایش برسد.

کنیزک چینی نیز در این داستان نماد فرد پاکی است که مثل پادشاه از ترس آینده نمی تواند از حالش لذت ببرد و همواره با ترس زندگی می کند تا اینکه جرات به خرج می دهد و ترس را کنار می گذارد، به شخصی درست اعتماد می کند و به سعادت می رسد.

قسمت دوم (راز سیاه پوشی در شهر مدهوشان)

/انتهای متن/