نرخ باروری در کشور 1.8 است

معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور گفت: نرخ باروری در کشور 1.8 است.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، منطقه کهگیلویه و بویراحمد، محمد اسحاقی در همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت مبتنی بر سلامت مادر و کودک در راستای ارتقای نرخ باروری کلی که دوشنبه، دوم آذر ماه در یاسوج برگزار شد، افزود: چیزی که در سال 90 بصورت رسمی اعلام شد نرخ باروری در سطح کشور 1.8 است .برخی از گزارش ها نشان می دهد که این نرخ باروری در سالهای اخیر افزایش یافته است اما همچنان در زیر حد جایگزینی هستیم و باید تلاش شود که به مقدار بالاتر از حد نرخ جایگزینی برسیم.

وی بیان کرد: به صورت میانگین نرخ جایگزینی جمعیت در کشور باید 2.5 فرزند باشد که در این حالت می توان برخی از چالش ها و مخاطرات جمعیتی را کنترل و مدیریت کرد.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: در این استان نرخ جایگزینی جمعیت بالاتر از 2 سال است اما همچنان خطر، کاهش شاخص های جمعیتی از جمله نرخ باروری است با توجه به اینکه میزان ازدواج در این استان نسبت به 10 سال گذشته نه تنها رشد نداشته است بلکه کاهش داشته است همچنین طلاق سه برابر افزایش داشته است.

اسحاقی تصریح کرد: بخش مهمی از این افراد که طلاق می گیرند در سن باروری قرار دارند و زیر 30 سال هستند، پس شاخص‌های مهم جمعیتی باید در استان رصد شود و سیاست‌های کلی جمعیت در استانها به برنامه های استانی تبدیل شود و هر دستگاهی بتوانند وظیفه و مسئولیت خود را بشناسند.

وی با اشاره به اینکه در استان باید در بحران طلاق مداخله کرد و آسان ترین آن ارجاع به مشاور است، ادامه داد: در برخی از استانها مشاوره‌های ازدواج باعث شده است که این مشاوره‌ها در 30 تا40 درصد دادخواست‌های طلاق تاثیر داشته باشند و پس گرفته‌اند.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشورعنوان کرد: در استان با حضور مشاورین توانمند و با برنامه حمایت استفاده شود و در دادگستری نیز به جای اینکه دادگاه پرونده دادخواست طلاق را توسط قاضی رسیدگی کند به مشاوره، خانواده و کارشناس‌ها ارجاع دهند که بدون شک با این کار حتی در این چند ماه پایان سال این مداخله صورت بگیرد شاخص بهتری در امر طلاق در این استان ایجاد خواهد شد.

اسحاقی بیان کرد: کاهش سن ازدواج، کاهش ازدواج و کاهش باروری‌ها صورت‌های مختلف با تاثیر گذاشتن بر زندگی فرد باعث ایجاد مشکلات زیادی در جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد جمعیت کشور شهرنشین و 20 درصد روستایی هستند، اضافه کرد: افزایش شهرنسینی، اشتغال و تغییر نگرش ها نیز در کاهش نرخ باروری در کشور تاثیر داشته است.

/انتهای متن/