تأمین اجتماعی شرایط پوشش بیمه‌ای زنان خانه‌دار را اعلام کرد

بر اساس پیگیری فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سازمان تأمین اجتماعی شرایط پوشش بیمه‌ای زنان خانه‌دار را اعلام کرد.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، به موجب پیگیری‌های صورت گرفته از سوی فاطمه آلیا برای پوشش بیمه‌ای زنان خانه‌دار، سازمان تأمین اجتماعی در نامه‌ای شرایط این پوشش بیمه‌ای را تشریح کرد که خلاصه آن به شرح زیر است:

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نمایند.

کلیه زنان خانه‌داری که تمایل به پرداخت حق بیمه بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را دارند و فاقد رابطه استخدامی و مزدبگیری با موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند، می‌توانند در صورت احراز شرایط مقرر و با مراجعه به نزدیکترین شعبه محل سکونت و یا اشتغال خویش و با اعلام شغل خود به صورت خوداظهاری مبادرت به ارائه تقاضا، انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه نمایند و به تبع آن حسب مورد مطابق ضوابط از تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی سازمان برخوردار شوند.

حداکثر شرط سنی جهت پذیرش برای زنان 45 سال تمام بوده و چنانچه سن متقاضی از سن مذکور بیشتر باشد می‌بایست معادل دو برابر آن سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند.

متقاضیانی که دارای 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند از احراز شرط سنی معاف خواهند بود.

/انتهای متن/

درج نظر