بانوي نابيناکمپين مقابله با سوء رفتار با کودکان راه اندازي مي‌شود

کمپين مقابله با سوء‌رفتار با کودکان از ۲۶ آبان ماه با شعار «برجاي مي‌ماند» و با هدف پيشگيري از کودک آزاري راه اندازي مي‌شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، انجمن مقابله با سوء رفتار با کودکان متشکل از تعدادي دانشجو در رشته‌هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي، براي اولين بار اقدام به راه‌اندازي کمپين مقابله با سوء رفتار با کودکان، کرده‌اند.

اين کمپين از 26 آبان‌ماه هم‌زمان با هفته جهاني مقابله با کودک‌آزاري با شعار «برجاي مي‌ماند» آغاز به کار کرده و دانشگاه و مرکز پژوهش‌هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي تهران، سازمان بهزيستي کشور، مرکز رشد استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشکي تهران در برگزاري و اجراي اين کمپين با انجمن مقابله با سوء رفتار با کودکان همکاري دارند.

نماد اين کمپين فرفره آبي بوده و رنگ آبي نشان از کبودي بدن کودکاني دارد که مورد آزار و اذيت قرار گرفته‌اند، همچنين شعار «برجاي مي‌ماند» به اين مفهوم است که به‌دليل روحيات کودکان هرگونه سوء رفتاري ممکن است تا پايان عمر بر آنها تأثير گذارد.

اين کمپين علاوه بر فضاي مجازي در خوابگاه‌ها، مهد کودک‌ها و دانشگاه‌ها تبليغ شده تا پيام محبت را براي کودکان به همراه داشته باشد، به اين اميد که هيچ کودکي در جهان مورد سوء رفتار قرار نگيرد.

/انتهای متن/