در معامله سخت نگیرید

پیامبر اسلام در مورد نحوه معامله مسلمانان با همدیگر سفارش جالبی دارد که حسن رحیم پور ازغدی در مورد آن چنین نقل می کند:

0

پيامبر ، خريدار و فروشنده هايى را كه به هم سختگيرى مي كنند ، دوست ندارد و مسلمان واقعى نمي داند. ايشان مي فرمايند:
“أحب الله تعالى عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى و اذا اقتضى”
خداوند بنده اى را دوست دارد كه وقتى چيزى را مي فروشد، اهل سماحت باشد، سختگيرى نكند و آسان بگيرد و وقتى چيزى را مي خواهد بخرد، آسان بگيرد، يعنى بگذارد معامله يك مقدار به نفع طرف مقابل تمام شود و وقتى مي خواهد بفروشد، بگذارد مقدارى به نفع خريدار تمام شود. وقتى دارد جنس مي فروشد ، يك مقدارى بيشتر جنس به خريدار تحويل دهد، مثلا اگر يك كيلو جنس فروخته، يك كيلو و پنجاه يا صد گرم، به خريدار بدهد، و اگر خريدار است و هزار تومان بايد بدهد، هزار و صد تومان پول بدهد. اهل بخشش و سماحت باشد، خسيس و تنگ نظر نباشد. وقتى دارد پول مي گيرد و طرف مي گويد ندارم، بگويد خب! هرچقدر دارى بده…
مي فرمايند که اينها بندگان خوب خدايند، كسانى كه در معامله بر طرف شان سخت نمي گيرند…
پيامبر مي فرمايد اگر اين سماحت و آسان گيرى را در معاملات انجام دهيد، روزى شما كم نمي شود، بلكه بيشتر خواهد شد.
تو در معاملات به طرف مقابل آسان بگير، خدا نمي گذارد كه تو از روزى خوردن بيافتى.
وعده خدا را باور كنيد…

/انتهای متن/