ندانستن قانون کار دستم داد

آگاهی در مسایل حقوقی برای همه افراد لازم و گاهی واجب است. زیرا یک اصل مهم در قانون داریم که: “جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.”

0

خانم طبری که صاحب یک واحد آپارتمان است به خاطر جبران بدهی پسرش به شرکای کاریش، مجبور شد آپارتمان بازسازی شده خود را بفروشد که فرزندش را از گرفتاری نجات دهد. خودش این طور تعریف می کند:

بعد از کلی دوندگی و این اداره و آن اداره رفتن، بالاخره توانستم پایان کار این خانه ام را که یک واحد 70 متری آپارتمان بازسازی شده است، بگیرم. قبل از بازسازی با کسب اطلاع از بانک، روی وامی که بانک به من پرداخت می کرد حساب کرده بودم که بخشی از هزینه هایم را پرداخت خواهم کرد و با قول همین وام برای خانه، آن را به فروشنده فروختم. 75 درصد پول معامله را دریافت کردم و خانه را به تصرف خریدار دادم و آنها هم به آنجا نقل مکان کرده و ساکن شدند و قرار شده بود که من برای انتقال وامی که بانک قول داده بود، ؟ مراجعه و کارهای اداریش را انجام بدهم و روزی هم برای حضور در دفترخانه مشخص کردم. ولی وقتی به بانک مراجعه کردم گفتند که این وام به خرید مسکن نوساز و یا ساختن مسکن تعلق می گیرد و به بازسازی وامی داده نمی شود و شرایط بانک عوض شده است. من به خریدار مراجعه کردم و مشکلم را گفتم و روزی که قرارشد برای انتقال سند قطعی به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنیم، آنها نیامدند و گفتند شما که به ما گفتید این ملک وام دارد، به ما دروغ گفته اید. من هم همه مدارک بانک را به آنها نشان دادم و آنها تا حدودی قبول کردند. ولی باز برای محضر حاضر نمی شدند. الان یک سال است که از زمان قرار ما برای محضر گذشته است و آنها نیز اعلام کرده اند که مبلغ باقی مانده حاضر است و منتظر تاریخ محضر هستندولی هربار شانه خالی می کنند و با اینکه اصرار دارند که هرچه زودتر سند قطعی را دریافت نمایند و من هم مابقی پولم را بگیرم که برای پرداخت بدهی پسرم نیاز دارم، ولی در محضر حاضر نمی شوند. بنظرم اینها اصلا آدم های اذیت کن و خونسردی هستند که حرف به گوش شان نمی رود. تابه حال خودشان برای انجام معامله و تنظیم مبایعه نامه و پرداخت پول و کارهای اداری با من طرف بودند، حالا ادعا می کنند که هر کاری دارید باید با پدرمان که نماینده ماست تماس بگیرید. من مانده ام از دست اینها چکار کنم.

پرسیدم: آیا زمانی که در محضر اسناد رسمی حاضر شدید و آنها نیامدند، از سردفتر خواستید که فرم عدم حضور خریدار را به شما بدهند؟

جواب دادند: از ایشان خواستم ولی ندادند. چون قرار محضر را من با خریدار شفاهی و تلفنی گذاشته بودم و نمی توانستم ثابت کنم که برای این زمان برای حضور در دفترخانه با خریدار توافق شده است.

 

پاسخ دکتر فرزانه اژدری :

  • یک اصل مهم در قانون داریم که: “جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.”

این اصل به این معناست که اگر کاری انجام دادید که خلاف قانون بوده و شما اطلاع نداشتید، نمی توانید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنید و یا اگر تعهدی به کسی دادید یا قراردادی را امضا کردید و یا معامله ای انجام دادید، در صورت عدم آگاهی از شرایط صحت و سقم آن از نظر قانونی، اگر به ضرر خودتان باشد که باید مسئولیت ضرر و زیان آن را خود تحمل کنید و اگر به ضرر و زیان دیگری باشد، قانوناً محکوم به جبران آن خواهید بود و آنجا دیگر عذری از کسی پذیرفته نیست که اطلاع از قانون و شرایط قانونی نداشتم و نمی دانستم.

  • برای اینکه این بار درست و حساب شده عمل کنید و اگر خریدار از حضور درجلسه دفترخانه خودداری کرد، بتوانید از ایشان شکایت کنید، لازم است که به دفتر الکترونیک قضایی مراجعه کنید و اظهار نامه ای برای ایشان بفرستید. اظهارنامه چون نوعی اقرار است، شما می توانید درصورت لزوم از مطالب آن برای اثبات حرف ها و عملکردتان در دادگاه استفاده کنید. در اظهار نامه باید مطالبی را ذکر کنید که از طرف شما قابل اثبات باشد و به وسیله طرف مقابل قابل انکار نباشد.
  • از جمله مواردی که حتما باید اظهار نامه قید شود، عدم کوتاهی شما در گرفتن وام از بانک و علت آن که تغییر شرایط پرداخت وام از طرف بانک و از دست شما خارج بوده است.
  • حتما باید در اظهار نامه تان مبلغی را که در مبایعه نامه به خریدار تخفیف دادید، قید کنید که در واقع نوعی فشار از طرف خریدار به شما بوده است.
  • این بار تاریخ حضور در دفترخانه را به خریدار قطعی اعلام کنید که در صورت عدم حضور خریدار، شما گواهی عدم حضور دریافت نمایید و در صورت لزوم در دادگاه آمادگی شما و استنکاف طرف مقابل قابل اثبات باشد و در این صورت می توانید ضرر و زیان ناشی از تاخیر در انجام معامله قطعی را نیز از طرف مقابل دریافت کنید.
  • در مورد اینکه گفتید آنها برای ادامه معامله پدرشان را نماینده کرده اند، باید این را به شما کتبا اعلام کرده و مدرک مستند و رسمی نماینده قانونی خود را نیز قبلا به شما ارسال و ارائه نمایند تا شما بدانید مخاطب شما در اعلام هرگونه ادعای حقوقی و یا ارسال اظهارنامه چه کسی است و تا زمانی که این اعلام رسمی صورت نگرفته و کتبا به شما ابلاغ نشده، طرف شما همان خریدار قبلی است و شما اگر به طرفیت پدرشان هر نامه، اظهارنامه و یا چیزدیگری ارسال کنید یا اقدامی انجام دهید، قابل رسیدگی نیست.

/انتهای متن/