دختري که بجاي غذا فقط بايد قرص نعنا بخورد

شايد براي افراد زيادي اين اتفاق پيش آمده باشد که بخاطر بيماري چند روزي نتوانند غذاي مورد علاقه شان را بخورند، خوب در آن زمان چه احساسي داريد؟ بهتر است خيلي ناراحت نباشيد چرا که دختري وجود دارد که بخاطري بيماري نادرش نمي تواند چيز زيادي بخورد.

0

به گزارش به دخت به نقل از الف، ناتالي کوپر دختري است که از يک بيماري مرموز و عجيب رنج مي برد، او هرچيزي که بخورد، مريض خواهد شد! خوب تقريبا هر چيزي، اما تنها چيزي که براي او مشکلي بوجود نمي آورد يک چيز است : قرص نعناعي!


پزشکان که در درمان اين دختر 19 ساله ناتوان هستند، مي گويند قرص نعناع تنها چيزي است که وي مي تواند تحمل بکند. بخاطر مشکل عجيب اين دختر، تنها راه ممکن براي تغذيه وي، استفاده از يک لوله مخصوص براي غذا دادن به ناتالي مي باشد.

/انتهای متن/