زهرا و  راز  گلبرگ ها

زهرا فقط 11 سال داشت که رفت… روضه و هیئت را دوست داشت،  عكس‌هاي امام  را  همراه با يك گلبرگ محمدي دلای  صفحه دفتر ش نگهداري مي‌كرد… اما راز این گلبرگ های گل محمدی چه بود؟

0

زهرا رضوانی/

شهیده زهرا تركمن در سال 1348 در اسلام‌آباد كرمانشاه به دنیا آمد. زهرا هفتمین فرزند خانواده بود.

خادم امام حسین (ع)
 فاطمه ترکمن خواهر شهید می گوید: ماه محرم که می آمد زهرا از مادر می خواست كه در منزل هیئت و روضه برپا کنیم با اصرارهای زهرا بود که محرم ها نداي «يا حسين (ع)» از منزل ما بلند می شد و خودش هم خادمی می کرد.

عکس امام و گلبرگ محمدی
فاطمه تركمن اضافه مي‌كند: زهرا هميشه عكس‌هاي امام خميني (ره) را جمع مي‌كرد و همراه با يك گلبرگ محمدي در هر صفحه از يك دفتر نگهداري مي‌كرد اما من هيچ وقت نتوانستم راز اين كار زهرا را بفهمم. هر وقت از زهرا مي‌پرسيدم چرا اين كار را مي‌كني ؟ مي‌گفت «اين يك راز بين من و گل محمدي است».

عاشق پدر بود
 9ساله بود که مادر برایش چادر نماز دوخت، از آن به بعد وقتی مهمان نامحرم می آمد زهرا بدون چادرش به استقبال نمی رفت. بالاخره روز 31 شهريور 59 رسيد. زهرا یازده ساله همان چادر سفيدش را پوشید و گفت: «پدر الان در مغازه است؛ قول مي‌دهم به مغازه بروم و پدر را به منزل بياورم» اصرار کردیم که نرود، بمباران شروع شده بود و ما نگران بودیم ولی رفت و … به شهادت رسيد.

/انتهای متن/